Zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy otwartym konkursie. Konkurs dotyczy przygotowania i prowadzenia miejskiej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu. Realizacja zadania jest elementem projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie organizacji wolontariatu przez wszystkie podmioty uprawnione do organizacji wolontariatu poprzez:

  1. Przygotowanie i prowadzenie otwartej miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wszystkich podmiotów współpracujących na terenie m.st. Warszawy z wolontariuszami lub chcących podjąć taką współpracę.
  2. Przygotowanie i wdrożenie programu podnoszącego kompetencje organizacji pozarządowych w zakresie organizacji wolontariatu.

Zadanie to jest realizowane już od kilku lat. Wszystkie formy wsparcia koordynatorów i organizatorów wolontariatu – szkolenia, spotkania, debaty, itp., cieszą się dużą frekwencją i niesłabnącym zainteresowaniem. W Warszawie nieustannie rozwija się organizacja wolontariatu, a co za tym idzie - kształcenie i wsparcie podmiotów oraz ich pracowników w tym zakresie jest stałą potrzebą.

Termin składania ofert: 29 grudnia 2021 r., godz. 16:00.

Więcej informacji dotyczących konkursu "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu".

Szczegółowych Informacji dot. konkursu udziela
Barbara Rogalska
nr telefonu 22 44 33 40 - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00