Organizacja wolontariatu łączy w sobie wiele różnych tematów i zagadnień. Od aspektów formalno-prawnych po te organizacyjne. Chociaż wolontariat w Warszawie działa i rozwija się coraz prężniej, nadal mogą pojawiać się kwestie budzące wątpliwości i pytania. Wsparcie organizatorów wolontariatu to jeden z kluczowych elementów projektu "Ochotnicy warszawscy", dlatego postanowiliśmy uruchomić cykl podpowiedzi: "Pytanie do eksperta".

Nowy rok szkolny to okazja do rozpoczęcia różnego rodzaju działań w szkołach. Jedną z propozycji może być szkolny wolontariat. Często przed utworzeniem Szkolnego Koła Wolontariatu pojawiają się pytania dotyczące kwestii organizacyjnych i aspektów formalno-prawnych. Jednym z podstawowych zagadnień jest porozumienie wolontariackie. Czy szkoła musi właściwie zawierać takie umowy z uczniami angażującymi się w szkolne działania wolontariackie? Odpowiedź znajdziecie poniżej.


- Czy szkoła musi podpisywać porozumienie z wolontariuszami szkolnymi?

Kwestie związane z wolontariatem w Polsce reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jej zapisy odnoszą się również do wolontariatu szkolnego. Zgodnie z art. 44 "Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania". Dalsze ustępy informują, że "Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie." Podsumowując, korzystający (w tym przypadku szkoła) powinna zawierać z wolontariuszami szkolnymi porozumienie. Może być ono w formie umowy ustnej, jednak jeśli czas zaangażowania przekracza 30 dni kalendarzowych, musi zostać ono spisane w formie dokumentu. 

Z porozumieniem związana jest również kwestia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Reguluje ją art. 46. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizator (a więc szkoła)  ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie NNW w każdej sytuacji, kiedy porozumienie wolontariackie zawierane jest na okres krótszy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku podpisania umowy z wolontariuszem na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, obowiązek ten przechodzi na skarb państwa z tytułu Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Odpowiedź przygotowała: Anna Mitura, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Masz pytanie lub wątpliwości związane z organizacją wolontariatu? Napisz do nas!

Wyślij do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dopisz w temacie "Pytanie do eksperta". Odpowiedź ukaże się w dziale aktualności na naszym portalu, a także w Newsletterze organizatora wolontariatu.


Chciałbyś otrzymywać Newsletter organizatora wolontariatu?
Załóż konto typu "organizator wolontariatu", a newsletter trafi na Twoją skrzynkę raz w miesiącu.


 Jeśli jesteś koordynatorem wolontariatu w szkole, sprawdź w jakich formach wsparcia możesz wziąć udział.