705
Tylko do 31 marca trwa drugi nabór wniosków do programu "Wolontariat na rzecz dziedzictwa" prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami. Głównym celem programu jest "popularyzacja społecznego zaangażowania w system opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami."

Jak czytamy na stronie programu "...dla realizacji programu kluczowe są przede wszystkim działania angażujące wolontariuszy oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami. Poza możliwością dofinansowania projektów, program zakłada także wspieranie organizacji pozarządowych w budowaniu sieci współpracy z innymi podmiotami oraz pomoc merytoryczną. Chcemy także prezentować dobre przykłady działań prowadzonych zgodnie z przepisami prawa i ustawą o ochronie zabytków, jako inspirację do kolejnych działań. Podejmowane działania na rzecz dziedzictwa powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego wśród członków społeczności lokalnej i zachęcać do aktywnego udziału w jego ochronie."

Więcej informacji znajduje się na stronie programu

źródło informacji i ilustracji: http://wolontariat.nid.pl