Kolejna edycja Festiwalu Ochotników warszawskich już za nami. W tym roku tematem przewodnim był wolontariat nieoczywisty – zachęcaliśmy organizatorów, by tworzyć oferty wolontariackie wspierające organizacje lub instytucje na wielu płaszczyznach, bo wolontariat, to nie tylko działaniach kojarzone z główną misją organizacji! Możliwości ochotniczych działań jest niemal nieskończenie wiele i mogą być one bardzo zróżnicowane.


Akcja wolontariacka „Pies przewodnik – wstęp bez przeszkód”

Festiwal rozpoczęliśmy akcją edukacyjną w przestrzeni miejskiej „Pies przewodnik – wstęp bez przeszkód!”. Wolontariusze akcji dotarli do ponad 150 miejsc w Warszawie z informacją o prawie osób z psami przewodnikami oraz psami uczącymi się do przebywania w obiektach użyteczności publicznej. Ochotnicy rozmawiali z pracownikami i wręczali im broszury informacyjne. Wcześniej wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu przygotowanym we współpracy z Fundacją Pies Przewodnik na temat pracy psów przewodników, uprawnień osób z psami przewodnikami i psów będących w trakcie szkolenia oraz podstaw savoir-vivre w relacjach z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku.

zdjęcie wolontariusza akcji "Pies przewodnik - wstęp bez przeszkód"


Debata o roli wolontariatu w karierze zawodowej

Drugi dzień Festiwalu rozpoczęliśmy od Warszawskiej Debaty Wolontariackiej, w której udział wzięli - Agata Dobrowolska z Fundacji Academia Iuris, Olimpia Pordes–Nathan z Fundacji Big Brother Big Sister Poland, Paweł Grabowski z firmy Mondelez Polska oraz Katarzyna Osior–Szot ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Zaproszeni goście rozmawiali o tym, jaka jest rola wolontariatu w budowaniu kariery zawodowej i osobistej. Paweł Grabowski mówił, że wolontariat daje możliwość nabywania kompetencji tj. umiejętność pracy w zespole, zarzadzania wizją i celem, czy praktycznego radzenia sobie z problemem, ale też niesie niewątpliwą wartość - możliwość robienia czegoś dla innych. Dodał także, że jego zdaniem społeczne zaangażowanie pracowników jest też coraz częściej doceniane przez pracodawców. Olimpia Pordes-Nathan zwróciła uwagę, że dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu okazuje się, że możemy „zarabiać” nie tylko w materialnej walucie. Umiejętności, zebranie nowych doświadczeń, skonfrontowanie się z innością to olbrzymia wartość, którą daje wolontariat. Potwierdziła to też Agata Dobrowolska mówiąc, że wolontariat może być bezpiecznym „poligonem doświadczalnym” rozwoju osobistego i kształtowania kompetencji społecznych. Paneliści zwrócili też uwagę na „rafy”, które mogą napotkać ochotnicy tj. trudności z pogodzeniem wymagań czasowych życia prywatnego, zawodowego i wolontariackiego. Dużą rolę może spełnić tu koordynator wolontariatu ustalając granice bezpiecznego zaangażowania ochotników, by było ono na optymalnie stałym i wysokim poziomie.

paneliści debaty Festiwalu Ochotników warszawskich


Szkolenia, warsztaty, webinar

Po debacie przyszedł czas na dwudniowe warsztaty dla organizatorów wolontariatu: „Mural – praktyczne narzędzie prowadzenia spotkań online” oraz „Skąd brać pomysły do działania? Warsztat o kreatywnej pracy zespołowej”. Na zakończenie koordynatorzy wzięli udział w webinarze „Odkryj e-wolontariat i efektywnie współpracuj z wolontariuszami na odległość!”.

Przez trzy festiwalowe dni mogliśmy też poznawać ciekawe, nieoczywiste projekty wolontariackie. Swoimi pomysłami na dobry i różnorodny wolontariat podzieliły się przedstawicielki Fundacji Vis Maior, Wolskiego Centrum Kultury i Fundacji Ocalenie.


Kolejny Festiwal za nami. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli wszyscy spotkać się osobiście :) Dziękujemy za Waszą aktywną obecność!


 Interesuje Cię więcej wydarzeń dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu w Warszawie? Sprawdź aktualną ofertę w naszym kalendarzu!


 Festiwal został zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.