W projekcie „Ochotnicy warszawscy” już od 2016 r. stawiamy na podnoszenie kompetencji, wzmacnianie organizatorów wolontariatu w Warszawie oraz na tworzenie warunków do rozwoju i wspierania wolontariuszy. Zapraszamy do korzystania z naszej tegorocznej oferty spotkań, szkoleń, warsztatów, debat, superwizji, poradnictwa i konkursów!

Pandemia nie przeszkodziła w realizacji prowadzonych form wsparcia i rozwoju, wszystkie działania zostały dostosowane do sytuacji i przeniesione do przestrzeni on-line. We współpracy z partnerami projektu będziemy kontynuować działania właśnie w tej formie również w tym roku.

 

Oferta dla wolontariuszy działających w Warszawie

Każdy wolontariusz działający w Warszawie może bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach, pogłębiając swoją wiedzę oraz nabywając nowe umiejętności. Do wyboru jest wiele różnych tematów, takich jak: podstawy negocjacji, budowanie relacji w świecie on-line, storytelling – sztuka opowiadania czy trening asertywności. W dotychczasowych edycjach szkoleń uczestniczyły już setki wolontariuszy z całej Warszawy. W zeszłym roku ponad 90 % uczestników szkoleń pozytywnie oceniło ich zawartość merytoryczną.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć wolontariusze, którzy na co dzień współpracują z placówkami opiekuńczo-leczniczymi, medycznymi oraz ci, których zadania wiążą się z wsparciem osób szczególnie narażonych na ryzyko rozwinięcia ciężkiej postaci choroby COVID-19. Działania na rzecz drugiego człowieka wymagają odpowiedniego przygotowania, zarówno na poziomie kompetencji i świadomości, dlatego także w tym roku zaplanowaliśmy szkolenia m.in. z kompetencji miękkich czy specyfiki pracy z osobami starszymi. Dodatkowo przewidzieliśmy także superwizje z psychoterapeutą, na których wolontariusze będą mogli przyjrzeć się swoim doświadczeniom, poszukać odpowiedzi na pytania, które rodzą się podczas pracy z podopiecznymi i porozmawiać o dbaniu o siebie.

 

Oferta dla warszawskich koordynatorów i organizatorów wolontariatu

W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” na bezpłatne wsparcie mogą liczyć także wszyscy warszawscy organizatorzy wolontariatu. To z myślą o nich po raz kolejny uruchomiliśmy możliwość korzystania ze szkoleń, spotkań branżowych, debat, poradnictwa i konsultacji indywidualnych, a także mentoringu i superwizji. Uczestnikami mogą być koordynatorzy wolontariatu oraz inne osoby związane z organizacją pracy wolontariuszy – zarówno te początkujące, poszukujące sprawdzonych rozwiązań, jak i osoby doświadczone, chcące zgłębić wybrane zagadnienia i poznać nowe trendy. Korzystanie z różnorodnej oferty wsparcia pozwala na rozwój indywidualnych kompetencji koordynatorów, a także poszerzenie możliwości działań podmiotu, który współpracuje z wolontariuszami.

Rokrocznie z form wsparcia korzysta przeszło 500 osób! Zeszłoroczni uczestnicy tych wydarzeń oceniali je jako przydatne, inspirujące i rozwojowe.

 

Specjalna oferta dla rozwoju wolontariatu młodzieżowego i szkolnego

Specjalne działania obejmują także rozwój wolontariatu młodzieżowego w warszawskich szkołach. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie i nauczyciele mogą uczestniczyć w ogólnodostępnych webinariach, warsztatach, szkoleniach oraz korzystać z indywidualnego doradztwa. Omówione zostaną m.in. takie tematy jak: współpraca z instytucjami w ramach wolontariatu szkolnego, wolontariat w świetlicach szkolnych, style myślenia i odkrywanie potencjału czy design thinking. Poprzez doradztwo – indywidualne konsultacje z ekspertami - opiekunowie wolontariatu szkolnego, otrzymają wsparcie w konkretnych, bieżących sprawach.

 

Realizacja wydarzeń dla wolontariuszy i organizatorów w 2021 r.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady przyjmowania zgłoszeń na szkolenia i wydarzenia można znaleźć na stronie ochotnicy.waw.pl/kalendarz.

Wspomniane działania są realizowane przez Urząd m.st. Warszawy w ramach projektu “Ochotnicy warszawscy” oraz partnerów: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Fundację Szkoła Liderów oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Bieżące informacje o działaniach na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu umieszczane są również na profilach w mediach społecznościowych: facebook.com/ochotnicywarszawscy oraz instagram.com/ochotnicy_warszawscy/.