Ponad 210 zaangażowanych osób w 28 instytucjach tworzyło w 2020 roku społeczność wolontariuszy warszawskich domów kultury. Wolontariusze w tym czasie wspierali organizację i promocję wydarzeń, podejmowali własne inicjatywy w domach kultury, a także angażowali się w działania pomocowe związane z walką z pandemią. Zaangażowali się też w projekty partnerstw instytucji na rzecz wolontariatu.

Program rozwoju wolontariatu w domach kultury w 2020 roku obejmował dwie grupy placówek:

 • grupę ambasadorów, do której należało 16 domów kultury – w grupie tej znalazły się placówki uczestniczące w programie od 2018 roku,
 • grupę zaawansowaną, skupiającą 12 domów kultury, w której znalazły się placówki uczestniczące w programie od 2019 roku.

Formy wsparcia

Instytucje miały zapewnione wsparcie w postaci:

 • 4 szkoleń grupowych,
 • 4 wizyt studyjnych w instytucjach z rozwiniętym programem wolontariatu oraz spotkań z praktykami,
 • 2 spotkań polegających na indywidualnym wsparciu uczestnika (pierwsze spotkanie z trenerem programu, drugie spotkanie z mentorem z innej instytucji kultury),
 • grantu finansowego na rozwój wolontariatu w placówce (przewidzianego dla grupy zaawansowanej),
 • możliwości skorzystania z dofinansowania dla partnerstw instytucji rozwijających wolontariat – z formy tej skorzystało 18 domów kultury, angażując się łącznie w 16 projektów partnerstw.

Uczestnicy warsztatów teatralnych na scenie

Nowym elementem programu było pilotażowe działanie polegające na powołaniu zespołu mentorów ds. wolontariatu z grupy ambasadorów. Ambasadorzy programu przez ostatnie dwa lata zdobyli wiedzę i wiele doświadczeń w pracy z wolontariuszami, mając w 2020 roku okazję podzielić się nimi z mniej doświadczonymi w tworzeniu wolontariatu instytucjami kultury. Ich rola polegała na indywidualnym wsparciu doradczym dla wskazanej placówki.

Działania wolontariuszy

Przykładowe działania wykonywanie przez wolontariuszy w 2020 roku:

 • pomoc w organizacji wydarzeń i zajęć (obsługa widowni, przygotowanie sal, sprawdzanie biletów, opieka nad artystami, konferansjerka, praca w biurze organizacyjnym festiwalu, obsługa sprzętu, pomoc w przygotowaniu warsztatów artystycznych, obsługa uczestników zajęć, wsparcie działań animacyjnych, przygotowanie i instalacja wystaw),
 • promocja wydarzeń i zajęć (przygotowanie grafik, obsługa medialna, redystrybucja materiałów promocyjnych, tworzenie treści do mediów społecznościowych, prowadzenie grupy na FB, dokumentacja wydarzeń, tworzenie materiałów foto/video),
 • samodzielne organizowanie i prowadzenie warsztatów, zajęć, wydarzeń (udzielanie korepetycji, prowadzenie zajęć ceramicznych, prowadzenie zajęć z rysunku, zajęć sportowych, zajęć tanecznych, w tym zajęć dla dzieci podczas letnich półkolonii, organizacja gry terenowej, koordynacja działań w ramach projektu, przygotowanie materiałów edukacyjnych),
 • działania pomocowe, m.in. wsparcie akcji senior w koronie, pomoc dla seniorów i lekarzy ze szpitala.

Uczestnicy warsztatów kaligrafii wykonujący swoje projekty


Program rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy jest realizowany w ramach projektu
"Ochotnicy warszawscy" przez Fundację Szkoła Liderów.


Dowiedz się więcej o "Programie rozwoju wolontariatu w domach kultury".


Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie w Warszawie? Zajrzyj na profil "Ochotnicy warszawscy".
Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.