Rusza kolejna, pięcioletnia edycja projektu „Ochotnicy warszawscy”, poprzez który Miasto Stołeczne Warszawa zachęca mieszkańców do aktywności społecznej, wspiera warszawskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Dotychczasowy projekt, trwający od 2016 r. spotkał się z ogromnym zainteresowaniem warszawskich stowarzyszeń i fundacji, także instytucji zajmujących się m.in. opieką społeczną, kulturą czy sportem, a przede wszystkim samych warszawiaków, coraz częściej angażujących się w działalność społeczną.


Miejski Portal Wolontariatu

Najważniejszym elementem projektu było rozwijanie Miejskiego Portalu Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl, na którym każdy może znaleźć propozycję wolontariatu dla siebie. Od 2016 r. zrealizowano m.in. cztery duże kampanie społeczne, promujące wolontariat m.in. jako sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, osobisty rozwój czy nowe znajomości. Dzięki nim, w każdym roku udało się przyciągnąć na portal ok. 160 tysięcy użytkowników. Portal umożliwia każdej organizacji lub instytucji zamieszczenie oferty wolontariatu. Zainteresowani warszawiacy mogą wyszukiwać je na różne sposoby. Potrzeba angażowania wolontariuszy jest ogromna – przez okres trwania projektu ponad 645 podmiotów zapraszało ochotników do współpracy, zamieszczając łącznie ponad 1265 ofert, z obszarów edukacji, ekologii, kultury, pomocy społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, zwierząt, zdrowia, sportu czy e-wolontariatu.

Podsumowanie ofert dla wolontariuszy na Miejskim Portalu Wolontariatu w latach 2016-2020. Informacje w tekście.

Wsparcie wolontariuszy i organizatorów wolontariatu

Realizując projekt, Miasto Stołeczne Warszawa skupiało się także na podnoszeniu jakości wolontariatu. Przeszkolona została ogromna liczba osób koordynujących wolontariat, również w warszawskich organizacjach pozarządowych. Każdego roku odbywały się warsztaty, spotkania, wizyty studyjne, superwizje, staże, świadczone było poradnictwo. Indywidualne i dopasowane do możliwości programy rozwoju wolontariatu były przygotowane dla wielu instytucji miejskich i organizacji pozarządowych. Dzięki temu wolontariat jest organizowany w coraz bardziej profesjonalny sposób i działa efektywniej.

Liczna grupa warszawskich wolontariuszy miała każdego roku okazję brać udział w bezpłatnych szkoleniach, podnoszących ich kwalifikacje, poszerzających wiedzę i umiejętności. Wolontariusze najchętniej korzystali z spotkań na temat wystąpień publicznych, umiejętności liderskich i zarządzania sobą w czasie. Odbyło się aż 155 szkoleń, a 16 zespołów wolontariuszy zrealizowało swoje autorskie projekty. Specjalne szkolenia i wsparcie psychologiczne w postaci superwizji zapewnione zostały dla wolontariuszy pracujących w wymagającym obszarze opiekuńczo-leczniczym.

Wsparcie dla organizatorów wolontariatu w latach 2016-2020. Informacje o rodzajach wsparcia w tekście. 

Rozwój wolontariatu w Warszawie

W ciągu tych pięciu lat udało się osiągnąć także liczne dodatkowe korzyści. Wiele nowych instytucji zaprosiło wolontariuszy w swoje progi – było to m.in. 58 dzielnicowych bibliotek publicznych oraz ich filii, 31 domów kultury, a także tak wyjątkowe miejsca jak warszawski ogród zoologiczny. Wolontariusze byli obecni przy wszystkich odbywających się w Warszawie wielkich wydarzeniach, rocznicach czy imprezach sportowych. Wspierali m.in. Powstańców Warszawskich w trakcie obchodów 95. Rocznicy Powstania.

Wartość, jaką udało się uzyskać Warszawie, która w 2016 r. rozpoczęła proces systemowego wspierania rozwoju wolontariatu, najpełniej ukazała się w trudnych warunkach pandemii. Do wsparcia mieszkańców – przede wszystkim tych starszych, potrzebujących, ruszyła ogromna grupa wolontariuszy. W działania włączyły się liczne organizacje pozarządowe. Wielu wolontariuszy przeszło do działań w formie zdalnej – tzw. e-wolontariatu, rozpoczynając m.in. zdalne korepetycje. Realia pandemii pokazały jak istotne jest społeczne zaangażowanie w warunkach kryzysu.

"Ochotnicy warszawscy" 2021-2025

Dziś Warszawa rusza z nową odsłoną projektu „Ochotnicy warszawscy”, zaplanowanego na lata 2021-2025. W dalszym ciągu warszawiacy będą zachęcani do angażowania się w wolontariat, a organizatorzy i koordynatorzy wolontariatu – wszechstronnie wspierani. Przewidziano także szereg działań dla samych wolontariuszy. W tej edycji szczególny nacisk położono na aspekt lokalny, co wpisuje się z założenia strategii #Warszawa2030. Rozwijany będzie wolontariat w dzielnicach m.st. Warszawy – dostępny dla każdego, realizowany blisko domu, pozwalający wykorzystać potencjał dzielnicy i jej mieszkańców. Pozostałe obszary, w których zostaną zaplanowane działania to wolontariat rodzinny, kompetencyjny i pracowniczy. Narzędziem spajającym komunikację projektu i promocję wolontariatu wciąż będzie Miejski Portal Wolontariatu, a dodatkowo cele będą realizować aplikacja do zarządzania wolontariatem oraz specjale materiały dla koordynatorów wolontariatu.

Pełna treść projektu „Ochotnicy warszawscy” na lata 2021-2025.

Graficzna lista planów w projekcie "Ochotnicy warszawscy" na lata 2021-2025. Opis działań w tekście.

Kontakt z Zespołem:

Zespół Rozwoju Wolontariatu
Centrum Komunikacji Społecznej
Urząd m.st. Warszawy
ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
tel. 22 443 34 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Wolontariuszką lub wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, doświadczenie i czas, którym się dysponuje!
Zobacz aktualne propozycje zadań dla wolontariuszy.