Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, na domy pomocy społecznej (DPS) zostały nałożone obostrzenia związane z koniecznością zachowania dystansu  społecznego. W ich rezultacie odwiedziny, a także wspólne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców placówek, zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Obecna sytuacja wpłynęła również na kształt dotychczasowych działań wykonywanych przez wolontariuszy. W celu minimalizowania ryzyka transmisji koronawirusa, od kwietnia 2020 roku mieszkańcy DPS nie mogą być odwiedzani przez wolontariuszy.

W tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie, Fundacja Pole Dialogu zrealizowała projekt „Wolontariat zdalny w domach pomocy społecznej”, który był finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Głównym założeniem projektu było wypracowanie procedur i dobrych praktyk organizacji wolontariatu zdalnego na rzecz mieszkańców DPS oraz wsparcie DPS „Leśny” we współpracy z wolontariuszami, mimo trudnej sytuacji 2020 r.

Projekt rozpoczęto od przeprowadzenia diagnozy, podczas której skupiono się na aspektach związanych z wpływem pandemii na pracę personelu, potrzebami mieszkańców oraz stanem wolontariatu. Z diagnozy wynikało jasno - mieszkańcy DPS wskazywali zwiększone poczucie osamotnienia w czasie pandemii oraz doskwierający brak kontaktów międzyludzkich.

Po etapie diagnozy, rozpoczęto działania wspierające rozwój wolontariatu zdalnego na rzecz mieszkańców placówki, który miał na celu nawiązanie kontaktu z chętnymi mieszkańcami, w formie rozmów telefonicznych lub listowych. Założeniem organizatorów było budowanie długotrwałych relacji, które poskutkują podtrzymaniem kontaktu w 2021 roku.

Na stole plakaty i ulotki promujące projekt wolontariatu zdalnego w Domu Pomocy Społecznej Leśny.

Ponadto z okazji Świąt Bożego Narodzenia została zainicjowana akcja, polegająca na tworzeniu świątecznych kartek dla mieszkańców, a także pracowników placówki, którzy w czasie zamknięcia DPS czują presję dodatkowych obowiązków. Do działania włączyła się Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Przedszkole nr 421 na warszawskich Bielanach. Dzięki akcji w dn. 23 grudnia do rąk adresatów trafiły świąteczne kartki z życzeniami i słowami otuchy, które wprowadziły świąteczną atmosferę i wywołały uśmiech na twarzach mieszkańców i pracowników placówki.

Przekazanie kartek świątecznych dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej "Leśny".

Zdjęcia przekazane przez Fundację Pole Dialogu.


Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem zdalnym w domach pomocy społecznej oraz w innych instytucjach, zachęcamy do śledzenia ofert wolontariatu zamieszczanych na naszym portalu lub kontaktu z wybranymi placówkami.

Już niedługo opublikujemy w naszej portalowej bazie wiedzy poradnik dotyczących organizacji wolontariatu zdalnego w domach pomocy społecznej.