Funkcjonowanie Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, nie byłoby możliwe bez grona bezinteresownych i chętnych do pomocy osób – naszych wolontariuszy.

Skromni i życzliwi, nie szukają poklasku. Dlatego też, dziękując im za pracę, Towarzystwo Przyjaciół Warszwy, jako stowarzyszenie koordynujące wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, rozpoczęło cykl z serii „Biogramy wolontariuszy”, prezentujący ich sylwetki.

W cyklu tym przedstawiamy wolontariuszy, którzy tym, co robią sprawiają, że świat jest lepszy i przyjemniejszy!

Poznajcie Marka!

Do Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich trafiłem przez… koronawirusa. W tym trudnym czasie bardzo chciałem pomagać potrzebującym. Pragnienie to z pewnością wynika z mojej harcerskiej przeszłości, której stałym elementem była zawsze służba na rzecz ludzi w potrzebie. Jej realizacja wielokrotnie wiązała się z Powstańcami Warszawskimi, gdyż moja wieloletnia przygoda z harcerstwem miała miejsce na Starym Mokotowie. Dziś, w covidowych okolicznościach, zajmuję się jako wolontariusz rozwożeniem obiadów i zakupów podopiecznym Domu.

Marek - na co dzień pracuję w mediach społecznościowych, poświęconych moim dwóm największym pasjom: stosunkom międzynarodowym i piłce nożnej.

Zdjęcie wolontariusza Marka z cytatem przedstawionym powyżej

Materiał przekazany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

Zajrzyj do naszych aktualności i poznaj innych wolontariuszy, przedstawionych w poprzednich artykułach cyklu.