Funkcjonowanie Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, nie byłoby możliwe bez grona bezinteresownych i chętnych do pomocy osób – naszych wolontariuszy.

Skromni i życzliwi, nie szukają poklasku. Dlatego też, dziękując im za pracę, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, jako stowarzyszenie koordynujące wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, rozpoczęło cykl z serii „Biogramy wolontariuszy”, prezentujący ich sylwetki.

W cyklu tym przedstawiamy wolontariuszy, którzy tym, co robią sprawiają, że świat jest lepszy i przyjemniejszy!

 

Poznajcie Tomasza!

Tematem wolontariatu zacząłem poważnie interesować się około roku temu. Szukałem sposobu, kontaktu, możliwości dotarcia do jakiejkolwiek instytucji, placówki czy nawet prywatnie kogoś związanego z środowiskiem Powstańców Warszawskich. Dopiero audycja w radio jakieś 2-3 miesiące temu nakierowała moje kroki na Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.
Pomysł pomocy w rozwożeniu posiłków oraz w spacerach z konkretnym powstańcem był tym co mnie przekonało do działania. Wolontariat w Domu Weterana jest dla mnie przygoda, służba ale i prywatnie podróżą sentymentalną do czasów, ludzi których rodzinnie nie zdążyłem poznać. Z mojej najbliższej rodziny w Powstaniu Warszawskim walczył dziadek Kazimierz Kuczyński, stryjek Jerzy Witkowski ps Nowina – Baszta, stryjek Ryszard Lipski ps Zimny – Bartkiewicz.
Jako były instruktor ZHP, drużynowy, wychowawca, czuję że każde spotkanie z „moim” panem Jerzym to spłacanie swojego rodzaju długu jaki my „współcześni” mamy wobec nich. To dla mnie zaszczyt.

Tomasz - prywatnie tata, zawodowo – własna firma. Moje hobby to historia, góry pod każdą postacią i żagle.

zdjęcie Tomasza z cytatem przedstawionym powyżej


Materiał Przekazany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.


Zajrzyj do naszych aktualności i poznaj innych wolontariuszy, przedstawionych w poprzednich artykułach cyklu.


Jeżeli chcecie włączyć się w działania Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, sprawdźcie ofertę wolontariatu!