Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy powstał z inicjatywy pracowników w 2017 r. Dzięki działalności społecznej prowadzonej w ramach wolontariatu, pracownicy rozwijają tzw. miękkie kompetencje: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dążenie do rezultatów. Działanie w grupie sprzyja również doskonaleniu pracy projektowej i podnoszeniu umiejętności liderskich. Jest okazją do integracji i poznania innych pracowników, co pozytywnie wpływa na późniejszą współpracę w ramach realizowanych zadań.

Urząd m.st. Warszawy jest jedyną instytucją publiczną w Polsce z tak kompleksowo przygotowanym i realizowanym programem wolontariatu pracowniczego. Program jest koordynowany przez Biuro Kadr i Szkoleń. Jego zasady zostały określone w Zarządzeniu nr 560/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2017 r.

trzy wolontariuszki, w czarnych koszulkach z napisem "wolontariusz" na plecach

 

Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy zakłada różne możliwości angażowania pracowników i wspierania ich działań przez pracodawcę. Główną formą Programu jest konkurs pomysłów na akcje wolontariackie, w którym pracownicy-wolontariusze zgłaszają swoje propozycje działań. Wybrane projekty są następnie realizowane. Pozostałe działania wolontariackie organizuje pracodawca z własnej inicjatywy. Program wspiera również pracowników w poszukiwaniu ofert wolontariatu na terenie całej Warszawy.

W ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego jest prowadzonych szereg innowacyjnych przedsięwzięć o charakterze partycypacyjnym, wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju, np.: na rzecz seniorów, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwierząt. Przykładowo w roku 2017 zorganizowano 12 akcji z inicjatywy pracodawcy oraz 5 projektów z inicjatywy pracowników, w 2018 r. – 23 akcje i 10 projektów, a w roku 2019 – 27 akcji i 16 projektów. Obszary działań wolontariuszy – pracowników z roku na rok stale się powiększają. Dotychczas w Programie wzięło udział 489 pracowników-wolontariuszy. Aktywność wolontariacka odbywa się poza godzinami pracy.

Działania w ramach Programu odbywają w odpowiedzi na potrzeby różnych grup społecznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trwającej pandemii COVID-19 zostały przeprowadzone warsztaty on-line dla osób po 60. roku życia. Łącznie wzięło w nich udział aż 127 seniorów. W nowej rzeczywistości staramy się kształtować i rozwijać umiejętności cyfrowe osób starszych. Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach, a także korzystają z programów do obsługi wideokonferencji. Niektórzy z nich sami prowadzą warsztaty dla innych. Dzięki takiej formie działalności dbamy o integrację pracowników-wolontariuszy z mieszkańcami i seniorami. Kolejnym działaniem wspierającym seniorów w trakcie pandemii była akcja szycia maseczek ochronnych przez pracowników-wolontariuszy w urzędach dzielnic.

Inicjatywy obywatelskie, aktywny i świadomy udział w życiu społecznym, budowanie partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego, stanowią istotny element funkcjonowania samorządu. Takie działania realizowane są m.in. w ramach ścisłej współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy. Wspólnie zorganizowaliśmy działania na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności. Sadziliśmy kwiaty w donicach dla domów pomocy społecznej, remontowaliśmy ławki ogrodowe, sprzątaliśmy tereny prawej strony Wisły oraz wyposażyliśmy parki dzielnicowe w karmniki dla ptaków.

Wierzymy w wielką siłę wolontariatu. Chcemy stale wpierać pracowników-wolontariuszy oraz rozwijać Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy. Jesteśmy przekonani, że czynienie dobra przynosi korzyści zarówno adresatom działań, jak również ich wykonawcom.


Masz pytania o Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy? Skontaktuj się z koordynatorką Programu - Ewą Bogusz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.