Funkcjonowanie Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, nie byłoby możliwe bez grona bezinteresownych i chętnych do pomocy osób – naszych wolontariuszy.

Skromni i życzliwi, nie szukają poklasku. Dlatego też, dziękując im za pracę, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, jako stowarzyszenie koordynujące wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, rozpoczęło cykl z serii „Biogramy wolontariuszy”, prezentujący ich sylwetki.

W cyklu tym przedstawiamy wolontariuszy, którzy tym, co robią sprawiają, że świat jest lepszy i przyjemniejszy!

 

Poznajcie Michała!

W Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, w ramach wolontariatu koordynowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, wraz z harcerzami odwiedziliśmy Powstańców Warszawskich i spędziliśmy czas na rozmowach i wspólnym śpiewaniu.

Mam wielki szacunek dla Powstańców Warszawskich, dla ich niezłomnej postawy. W ich opowieściach, gestach i spojrzeniach widzę wiarę w to, że pamięć o nich i ich bohaterstwie będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jest dla mnie zaszczytem i niepowtarzalną okazją do „spotkania się z historią twarzą w twarz”. 

Mój dziadek też kiedyś był harcerzem, a ja na swojej piersi przy mundurze noszę jego harcerski krzyż.

-Michał - ekonomista, pracuje jako informatyk w jednym z banków. Po pracy pomaga prowadzić drużynę harcerską. Uwielbia górskie wycieczki, pływanie i jazdę na rowerze. W wolnych chwilach słucha muzyki filmowej i układa gry terenowe.

zdjęcie Michała z cytatem, przedstawionym powyżej


Materiał przekazany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.


Poznajcie też Karolinę, przedstawioną w poprzednim artykule cyklu!