Funkcjonowanie Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy nie byłoby możliwe bez grona bezinteresownych i chętnych do pomocy osób – naszych wolontariuszy.

Skromni i życzliwi, nie szukają poklasku. Dlatego też, dziękując im za pracę, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jako stowarzyszenie koordynujące wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich rozpoczyna cykl z serii „Biogramy wolontariuszy”, prezentujący ich sylwetki.

W cyklu tym chcemy przedstawić wolontariuszy, którzy tym, co robią sprawiają, że świat jest lepszy i przyjemniejszy!

Poznajcie Karolinę!

W Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, w ramach wolontariatu koordynowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, odwiedzam Powstańców Warszawskich, rozwożę im posiłki oraz towarzyszę w uroczystościach.
Uwielbiam przepełnione ciepłem i mądrością rozmowy z Nimi. Podczas wizyt w ich domach mam szansę poznać historię od jej świadków, posłuchać niezwykłych opowieści, a z ich odważnych i pełnych miłości oczu czerpać motywację do codziennej pracy.
To prawdziwy honor i zaszczyt móc obcować z bohaterami na co dzień. Ich wdzięczny uśmiech i słowa, które od Nich otrzymuję, są dla mnie największa zapłatą.

- KAROLINA - studentka, pracuje w radiu Warszawa. Jest miłośniczką zwierząt, lubi podróże i górskie wędrówki. W wolnym czasie sięga po kryminały.

zdjęcie Karoliny z cytatem, przedstawionym powyżej
 Materiał przekazany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.