Jesteś koordynatorem/ką wolontariatu i działasz na terenie Warszawy? Pracujesz z wolontariuszami? A może chciałbyś/abyś zobaczyć, jak ta praca wygląda w innej instytucji? Zapraszamy Cię do udziału w mentoringu. Nasz program, to szczególna forma wsparcia koordynatorów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie organizowania i zarządzania wolontariatem pod okiem doświadczonych koordynatorów w wybranych warszawskich placówkach.

Baner z ikoną zaproszenia i logo Ochotników warszawskich

Mentoring dla koordynatorów - szczegóły i zgłoszenia

Uczestnicy mają możliwość indywidualnej pracy z opiekunem-mentorem – razem ustalają poprzez jakie aktywności realizowane przez gospodarza stażysta pozyska nowe kompetencje. Działanie trwa 15 godzin, których harmonogram realizacji jest wspólnie ustalany. Udział w mentoringu zakłada współpracę podopiecznego i opiekuna – doświadczonego koordynatora, tak by osoby początkujące mogły pozyskać nowe umiejętności lub poszerzyć te już zdobyte w zakresie wolontariatu.

Mentoring dotyczy tematów związanych z organizowaniem wolontariatu np. rekrutacją wolontariuszy, motywowaniem, organizacją pracy, specyfiką współpracy z poszczególnymi grupami czy innymi zagadnieniami, które mogą być rozwijające dla uczestnika, a w których doświadczenie ma opiekun.

Ze względu na obecną sytuację dopuszczamy możliwość realizacji mentoringu zarówno w ramach osobistego spotkania (jeśli będzie taka możliwość), spotkań zdalnych np. na platformie zoom lub w sposób mieszany.

By zgłosić się do udziału w mentoringu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny online (klikając w link opuszczasz portal www.ochotnicy.waw.pl) lub pobrać formularz oraz wypełnić go w formie papierowej i przesłać na adres w nim podany.

Pobierz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia w formie papierowej.


Gospodarzami szkoleń mentoringowych w tym roku są:


Mentoring realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.


Sprawdź inne prowadzone przez nas formy wsparcia dla organizatorów i koordynatorów wolontariatu!