Profesjonalizacja działań w obszarze wolontariatu leży w interesie każdego organizatora wolontariatu. Działanie w sposób profesjonalny pozwala na zbudowanie trwałego systemu, który sprawia, że wolontariusze są dla organizatora realnym wsparciem, a współpraca przynosi satysfakcję obu stronom. Mając na celu wzmocnienie potencjału warszawskich organizatorów wolontariatu wspieramy pięć wybranych w konkursie organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji wewnętrznych programów wolontariatu.

Fundacje i stowarzyszenia do końca 2021 r. opracują i wdrożą kompleksowe programy wolontariatu, czyli dokumenty, w których będą wskazane potrzeby organizacji w zakresie wolontariatu, obszary działania, w które można zaangażować ochotników, a także główne cele prowadzenia wolontariatu.

W ramach każdego programu zostanie:

  • przeprowadzona wewnętrzna analiza organizacji,
  • przedstawiona wizja wolontariatu,
  • określone miejsce wolontariatu w strukturze organizacyjnej,
  • wskazany zakres współpracy podmiotu z ochotnikami i wyznaczony profil wolontariusza,
  • zakreślona wytyczna odnośnie świadczeń, rekrutacji, szkoleń, systemu komunikacji i motywowania ochotników,
  • zapisany kierunek rozwoju organizacji w zakresie wolontariatu.

Efektem wdrożenia przygotowanych programów będzie wzmocnienie znaczenia wolontariatu w strukturze oraz rozwój potencjału organizacji.

Oto 5 organizacji, które podjęły się przygotowania programów rozwoju wolontariatu – Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Fundacja Dobrze Że Jesteś, Fundacja Habitat For Humanity Poland, Fundacja Kreatywni w Działaniu oraz Fundacja Znajdź Pomoc. Poznaj je bliżej:


AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA

AZS2

Czym zajmuje się organizacja? Jakie są jej główne działania?

Akademicki Związek Sportowy Warszawa przede wszystkim organizuje życie sportowe studentów. Odpowiadamy za organizację Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w ponad 30 dyscyplinach. Każdego roku organizujemy również Akademickie Puchary Polski oraz zawody z cyklu Akademickich Mistrzostw Polski. Sport akademicki to z oczywistych względów nasz priorytet, ale staramy się wychodzić szerzej i kierować nasze projekty do wszystkich grup wiekowych. Realizujemy program od Młodzika do Olimpijczyka - cykl zawodów pływackich dla dzieci, mamy również Test Coopera dla Wszystkich, Zieloną Szkołę Seniora, Ligi Środowiskowe i wiele innych projektów, którymi zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Do jakich zadań organizacja zaprasza wolontariuszy? Które z działań wolontariusze wspierają w największym stopniu? 

Zdecydowanie wydarzenia sportowe. Każdy organizator wie, że wolontariusze to najważniejszy element machiny, którą jest impreza sportowa. Wolontariusze chętnie angażują się w pomoc przy organizacji zawodów, a podczas takiej pracy zadania są przeróżne. Od tych wydawałoby się najprostszych, jak na przykład przygotowywanie pakietów startowych lub wydawanie wody, po bardziej odpowiedzialne – między innymi pomoc sędziom czy prowadzenie biura zawodów. Wolontariusze podczas pracy na naszych wydarzeniach nabywają bardzo ciekawego doświadczenia. Zauważają, że organizacja to dyscyplina drużynowa. Każdy jest tak samo ważny, ale też każdy musi swoją pracę wykonywać sumiennie, żeby impreza była sukcesem. 

Jakie są cele organizacji w ramach tworzenia i wdrażania wewnętrznego programu wolontariatu?

Chcielibyśmy przygotować program "szyty na miarę" dla naszych wolontariuszy. Chcielibyśmy nauczyć się, jak dotrzeć i jak zadbać o osoby, które z nami współpracują. W zasadzie każdy w AZS wyszedł z wolontariatu, wykazał się przebojowością, zaangażowaniem. Dzięki temu programowi chcemy ściągnąć liderów oraz dać szansę otworzyć się osobom, które być może nigdy nie zdecydowałyby się na pracę w tej formie. Chcemy zachęcić do współpracy z nami, poprzez pokazanie możliwości, które to za sobą niesie. My wiemy, że AZS jest najlepszy, chcemy Cię zaprosić i pozwolić się o tym przekonać!


FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ

dobrze że jesteś

Czym zajmuje się organizacja? Jakie są jej główne działania?

Fundacja Dobrze że jesteś to grupa fantastycznych, pełnych pasji wolontariuszy w różnym wieku. Każdy wolontariusz spędza kilka godzin w tygodniu na dyżurze szpitalnym, podczas którego wspiera onkologicznie chorych uśmiechem, dobrym słowem, ciekawą książką, ale przede wszystkim ofiarowuje mu to, co najcenniejsze - czas. Czas na rozmowę, czas na wysłuchanie, czas na wspólne bycie. 

Do jakich zadań organizacja zaprasza wolontariuszy? Które z działań wolontariusze wspierają w największym stopniu? 

Istotą naszego wolontariatu jest wspieranie chorych onkologicznie podczas ich pobytu w szpitalu. Każdy wolontariusz, który ma w sobie pokłady wrażliwości i uważności na potrzeby chorych, jest ogromnie cenny przy wsparciu emocjonalnym chorego podczas stałych dyżurów. Działamy jednak z rozmachem i oprócz pomocy w codziennych czynnościach zapraszamy wolontariuszy, którzy mają ciekawe pomysły do organizowania i prowadzenia warsztatów dla chorych: artystycznych, muzycznych, arteterapeutycznych, kulturalnych. Większość naszych wolontariuszy łączy obie te kwestie z równym zapałem.

Jakie są cele organizacji w ramach tworzenia i wdrażania wewnętrznego programu wolontariatu?

Opieramy nasze działania na autorskim, wypracowanym przez 14 lat działalności "know-how", które polega głównie na bardzo zaawansowanych i profesjonalnych szkoleniach dla wolontariuszy szpitalnych. Dbamy o ich higienę psychiczną poprzez stałe superwizje, warsztaty psychoedukacyjne i integrację wewnątrz organizacji. Budujemy nasz zespół z ogromną uważnością na potrzeby chorych, ale przy poszanowaniu i pełnej akceptacji do możliwości wolontariuszy.


FUNDACJA HABITAT FOR HUMANITY Poland

habitat

Czym zajmuje się organizacja? Jakie są jej główne działania?

Fundacja Habitat for Humanity Poland to pozarządowa, dobroczynna organizacja, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Pomagamy tym, którzy nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają poniżej dopuszczalnych norm. Budujemy i remontujemy domy, przy wsparciu samych beneficjentów, wolontariuszy i darczyńców. Pomagamy osobom aktywnym - takim, które same chcą sobie pomóc. Traktujemy ja jak partnerów i wspólnie staramy się zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe. Partnerami są też dla nas wolontariusze, darczyńcy i wszyscy, którym bliska jest nasza wizja: Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia. W Polsce działamy od 1992 roku. Do tej pory Fundacja Habitat for Humanity Poland wybudowała 121 lokali mieszkalnych i pomogła 4800 osobom w Polsce.

Do jakich zadań organizacja zaprasza wolontariuszy? Które z działań wolontariusze wspierają w największym stopniu? 

Co roku ponad 650 wolontariuszy angażuje się w działania Fundacji w Polsce. Najczęściej pomagają w projektach remontowych i budowlanych. Podczas akcji pracują ramię w ramię z mieszkańcami budowanych i remontowanych lokali mieszkalnych, a więc bezpośrednio poznają osoby, którym pomagają. Aby pomagać na placu budowy, trzeba mieć ukończone 16 lat. Nie ma górnej granicy wieku. Nie jest też wymagane doświadczenie w pracach budowalnych czy remontowych. Prace nadzorują instruktorzy, którzy w przyjazny i cierpliwy sposób przekazują wiedzę i w razie potrzeby wprowadzają drobne poprawki. Taki wolontariat to nie tylko okazja, żeby komuś pomóc, ale również zdobyć nowe umiejętności, takie jak kładzenie paneli, malowanie ścian, nakładanie gładzi tynkowej, a nawet stawianie ścianek GK oraz kładzenie płytek. Inne działania, w które angażują się wolontariusze to wydarzenia promujące Habitat Poland. Poza tym od niedawna ruszyła wirtualna pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom beneficjentów oraz wolontariat w dziale rzecznictwa.

Jakie są cele organizacji w ramach tworzenia i wdrażania wewnętrznego programu wolontariatu?

W Fundacji Habitat for Humanity Poland bardzo dobrze rozwinięty jest wolontariat akcyjny, zwłaszcza budowlany. Obecnie naszym celem jest rozwój wolontariatu długoterminowego. Chcemy stworzyć kompleksową ofertę wolontariacką, aby mobilizować ochotników w działania poszczególnych działów. Zależy nam na tym, żeby nasi wolontariusze czuli, że są częścią zespołu, że traktujemy ich jak partnerów. Dlatego zapraszamy ich na szkolenia wewnętrzne, dotyczące mieszkalnictwa, ale poza tym organizujemy warsztaty i spotkania dla samych wolontariuszy. W ramach projektu „Załoga: Habitat Poland. Misja: Wolontariat!” planujemy wzbogacić naszą ofertę i skierować ją do różnych grup wiekowych: młodzieży, studentów, seniorów. Chcemy, żeby nasza Fundacja była miejscem, w którym wolontariusze o szczególnych kompetencjach znajdują przestrzeń, aby dzielić się swoją wiedza, a z drugiej strony uczniowie i studenci nabywają różnorodne kompetencje ucząc się od pracowników Habitat Poland. 

W 2017 i 2018 roku fundacja została wyróżniona w konkursie na najlepsze oferty wolontariackie „Pokaż się z dobrej strony”.


FUNDACJA KREATYWNI W DZIAŁANIU

kwd2

Czym zajmuje się organizacja? Jakie są jej główne działania?

Jako Fundacja “Kreatywni w Działaniu” realizujemy projekty od 2018. Główną zasadą jaka do tej pory nam przyświeca jest Podaj Dalej! Zakłada ona, że każde działanie ma pozytywny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dzięki małym działaniom możemy dobro podać dalej i liczyć na to, że łańcuch się nie zatrzyma, będzie on dalej funkcjonował i inspirował do działania. Inspirował nie tylko korzyściami płynącymi dla samego wolontariusza, ale również tym co może dalej wolontariusz zrobić dla społeczeństwa. Nasze główne działania kręcą się wokół dzieci, młodzieży oraz seniorów, gdzie w naszych projektach dbamy o ich aktywizację i rozwój.

Do jakich zadań organizacja zaprasza wolontariuszy? Które z działań wolontariusze wspierają w największym stopniu? 

Zapraszamy wolontariuszy do działań w różnych obszarach działania: film i foto, promocja, biura, animacja czasu, korepetycje, streetworking. Każdy z obszarów znajduje realne działanie w realizowanych przez nas projektach. Wolontariusze w ramach swojej aktywności w danym obszarze mają okazję poznać podstawy działania, szlifować swoje umiejętności oraz wychodzić z własnymi pomysłami, propozycjami do realizowania.

Jakie są cele organizacji w ramach tworzenia i wdrażania wewnętrznego programu wolontariatu?

Naszym celem jest rozwój Fundacji poprzez budowanie wokół naszych działań grona ludzi, którzy będą chcieli tak jak i my wspierać społeczność lokalną, rozwijać własne umiejętności i dzielić się nimi z innymi. Dzięki stworzeniu wewnętrznego programu będziemy mogli planować działania wolontariatu długofalowego, nie jedynie przy okazji pojedynczej imprezy. 


FUNDACJA ZNAJDŹ POMOC

znajdź pomoc

Czym zajmuje się organizacja? Jakie są jej główne działania?

Fundacja „Znajdź Pomoc” wspiera osoby chore onkologicznie oraz ich bliskich. Ważną cechą naszej działalności jest kompleksowość – opieką obejmujemy całą rodzinę, angażując w pomoc lokalną społeczność oraz świat biznesu. Wspieramy nie tylko proces leczenia, ale także wszystkie inne obszary, w których chora osoba może potrzebować pomocy. Podopiecznym Fundacji zapewniamy: bezpłatne subkonto, pomoc wolontariusza, pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, dary rzeczowe (wyprawki szkolne, prezenty świąteczne i inne), wsparcie w dotarciu do specjalistów, informacje o chorobach nowotworowych oraz ośrodkach leczenia w kraju i za granicą, całodobową infolinię, konsultacje z psychoonkologiem, wsparcie dla bliskich, pomoc w aktywizacji społecznej i zawodowej.

Do jakich zadań organizacja zaprasza wolontariuszy? Które z działań wolontariusze wspierają w największym stopniu? 

Wolontariusze są ważną, integralną częścią Fundacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą poświęcić część swojego czasu na rzecz wsparcia naszych Podopiecznych. Zadania wolontariackie w naszej organizacji dzielą się na: wsparcie pracy codziennej biura, udział w różnorodnych akcjach i eventach (wydarzenia o charakterze fundraisingowym bądź edukacyjnym, zazwyczaj w weekendy), bezpośrednie wsparcie Podopiecznych Fundacji (np. pomoc w zrobieniu zakupów, dotarciu do szpitala, znalezieniu informacji np. na zagranicznych stronach internetowych), wsparcie zdalne w działaniach promocyjnych naszych Podopiecznych - ich licytacji, zbiórek, wydarzeń. Wolontariusze mogą również wspierać naszą organizację swoimi kompetencjami, pracując zdalnie. To może być pomoc w tworzeniu projektów graficznych i kampanii, research internetowy, wsparcie prawne lub doradcze itp.

Jakie są cele organizacji w ramach tworzenia i wdrażania wewnętrznego programu wolontariatu?

Naszym celem jest stworzenie atrakcyjnego programu, tak żeby praca wolontariacka była ciekawa, rozwijająca kompetencje i budująca świadomość na temat mądrego pomagania. Chcemy także, żeby nasi Podopieczni otrzymywali wsparcie we wszelkich sprawach, jeśli tylko tego potrzebują. Chcemy stworzyć społeczność osób wrażliwych na potrzeby pacjentów onkologicznych, a jednocześnie przestrzeń i okazje do integracji tych grup.


 Odpowiedzi na pytania zostały przygotowanie przez ww. organizacje w ramach współpracy.