Tworzymy przyjazne warunki do współpracy instytucji w obszarze promocji i rozwoju idei wolontariatu w Warszawie.

Od czterech lat w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” realizowane są programy edukacyjne wdrażające i rozwijające wolontariat w instytucjach publicznych. W ramach programów, pracownicy instytucji uczestniczą w licznych szkoleniach, wizytach studyjnych i super-wizjach oraz ze wsparciem trenerów, spisują dokument – program wolontariatu w swojej instytucji, w którym szczegółowo planują współpracę z wolontariuszami. Następnie wdrażają swoje plany promując wolontariat, rekrutując wolontariuszy i budując z nimi stałą lub akcyjną współpracę. W tym roku, udział w programach bierze ponad 80 instytucji z całej Warszawy.

W związku z tym, że coraz więcej instytucji organizuje dobrze funkcjonujący wolontariat, postanowiliśmy wykonać kolejny krok, tworząc warunki do wzajemnej współpracy instytucji w obszarze promocji i rozwoju wolontariatu.

W 2019 roku, w ramach pilotażu, rozpoczęliśmy „Dofinansowanie partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu”. Instytucje chcące wspólnie zrealizować projekt promujący idee wolontariatu w Warszawie, mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. Partnerstwa musiały spełniać dwa warunki:

1 – składać się minimum z dwóch instytucji publicznych,

2 – zaplanowane działanie w ramach partnerstwa musiało przełożyć się na promocję i rozwój wolontariatu w Warszawie.

Efektem pilotażu było zainicjowanie czterech partnerstw, które zrealizowano na terenie: Bemowa, Mokotowa, Rembertowa i Wawra. Zostały zrealizowane liczne wydarzenia z udziałem wolontariuszy m.in. Międzypokoleniowy piknik wolontariuszy w Rembertowie, Mokotowskie Dni Wolontariatu czy Dzień Promocji Wolontariatu na Wawrze.


Kopia Dodaj trochę treści 78


Pilotaż partnerstw spotkał się z dużym zainteresowaniem instytucji, dlatego w 2020 roku działanie zostało oficjalnie dodane jako komponent programów edukacyjnych: Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach oraz Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury.

W kwietniu br. instytucje złożyły wiele wniosków z różnorodnymi pomysłami na to jak wspólnie rozwijać i promować wolontariat. Dofinansowanie uzyskało 11 partnerstwom instytucji z 8 dzielnic:

Praga-Północ:

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagielońskiej”

Rembertów:

 • Dom Kultury "Rembertów" i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dom Kultury "Wygoda"

Targówek:

 • Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek i Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Dom Kultury „ŚWIT” i Dom Kultury "Praga"

Bemowo:

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Ursus:

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Dom Kultury „Arsus”
 • Dom Kultury "Arsus" i LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Bielany:

 • Bielański Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy

Wawer:

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Wawerskie Centrum Kultury

Ochota:

 • Ośrodek Kultury Ochota, Biblioteka "Pod Skrzydałmi", Dom Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą”,  Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Pod Skrzydłami”

W tym roku instytucje, ze względu na trwającą sytuację epidemiczną, skupiły się szczególnie na rozwoju e-wolontariatu oraz szerokiej promocji tego rodzaju zaangażowania. Pomysły partnerstw instytucji odnoszą się m.in. do: przygotowania koordynatorów wolontariatu do współpracy z wolontariuszami w formie on-line, tworzenia wspólnych materiałów promujących wolontariat w dzielnicy, organizowaniu licznych konkursów na temat wolontariatu, prowadzeniu wspólnie szkoleń dla wolontariuszy czy obchodzeniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Czekamy na relacje z tegorocznych działań!

Wszystkim nawiązanym w tym roku partnerstwom życzymy powiedzenia w realizacji zaplanowanych działań.

 


Partnerstwa instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu w 2019 roku: