Zostań wolontariuszem podczas akcji Żonkile w 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Już po raz ósmy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zachęca do udziału w społeczno-edukacyjnej akcji Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku.

Marek Edelman – ostatni przywódca powstania, a także jeden z ocalałych z warszawskiego getta, w rocznice powstania składał pod pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet żółtych kwiatów. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN koontynuje tę tradycję. Podczas każdych obchodów rocznicy powstania wolontariusze rozdają tysiące papierowych żonkili.


Kopia Dodaj trochę treści 6Kopia Dodaj trochę treści 2


Kto może wziąć udział w akcji Żonkile?

Do udziału w akcji zachęcani są zarówno wolontariusze indywidualni, jak i szkoły, których uczniowie chcą 19 kwietnia 2020 r. rozdawać żonkile na ulicach Warszawy. Wydarzenie poprzedzą obowiązkowe szkolenia komunikacyjne oraz specjalnie przygotowane wykłady dla wolontariuszy. 

Akcja Żonkile to również inne formy upamiętnienia – co roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN udostępnia wszystkim zgłaszającym się szkołom, bibliotekom oraz instytucjom pakiety materiałów, które wspomagają je w organizacji lekcji tematycznych, pokazów filmów, dyskusji i innych wydarzeń związanych z obchodami rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Aby dołączyć do akcji, wypełnij właściwy formularz dostępny online: https://www.polin.pl/pl/zonkile-2020

Zgłoszenia przyjmuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Klikając w ww. link opuszczasz portal www.ochotnicy.waw.pl.

Oferta wolontariatu indywidualnego jest dostępna na miejskim portalu wolontariatu - tutaj.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2020 r. 


Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 


 Interesuje Cię wolontariat w POLIN? Przeczytaj wywiady z wolontariuszami!