Dzień Koordynatora Wolontariatu to wydarzenie dedykowane środowisku organizatorów wolontariatu, które już po raz trzeci jest organizowane w Warszawie. W tym wyjątkowym dniu skupiamy się na tych, dzięki którym wolontariat w stolicy znakomicie się rozwija i jest coraz profesjonalniej prowadzony. 

dkw19 1

Tegoroczne wydarzenie, które miało miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, rozpoczęło się od debaty, której temat brzmiał: „Co sprawia, że wolontariat staje się narzędziem rozwoju?”. Odpowiedzi szukał moderujący całe wydarzenie dziennikach i pubicysta Paweł Oksanowicz oraz:

  • Olga Hilik – koordynatorka Centrum Wolontariatu w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, która w ramach swojej pracy współpracuje z wolontariuszami i uchodźcami i wraz z nimi realizuje projekty skierowane do seniorów i dzieci - głównie cudzoziemskich.
  • Katarzyna Osior – Szot – koordynatorka wolontariatu w Centrum Myśli Jana Pawła II - Instytucji Kultury m. st. Warszawy; mentorka stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II; prowadzi projekty społeczne tj. Inkubator Miłosierdzia; laureatka II miejsca w Konkursie „Koordynator Wolontariatu Roku 2018”;
  • Agnieszka Krajnik – koordynatorka „Tak! Pomagam” - projektu wolontariatu pracowniczego i koordynatorka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Provident Polska; ekspert w zarządzaniu projektami z zakresu CSR, współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Aktywna wolontariuszka także prywatnie.

Wolontariusze niezależnie od realizowanych działań mogą rozwinąć różne umiejętności, ale - również dzięki głosom publiczności podczas debaty – ustalono, że najczęściej dzięki wolontariatowi rozwija się komunikacja w zespole oraz wzmacniana jest postawa odpowiedzialności, a przez to osiąganie celów, jakie stawia sobie organizacja/instytucja, jest bardziej efektywne. Nieoceniona jest tu rola koordynatora, który aktywnie wpływa na sposób realizacji działań i rozwój wolontariuszy, szczególnie poprzez umiejętność słuchania, konstruktywną informację zwrotną i świadomość potrzeb wszystkich zaangażowanych, ale również poprzez bycie wymagającym i stawianie granic. Ogromną wartością jest wsparcie ze strony zespołu, który traktuje wolontariuszy jako integralną część organizacji. To co w wolontariacie jest najlepsze, to wpływ, poczucie że zmienia się świat na lepsze. Jak powiedziała Katarzyna Osior Szot: taki jaki jest – człowiek jest wartością.

Dla uczestników wydarzenia przygotowane zostały również dwie prezentacje:

  • Koordynator, czyli kto? – profil kompetencyjny koordynatora wolontariatu – przygotowana przez koordynatorkę wolontariatu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - Joannę Garsztkę, która mówiła o kluczowych kompetencjach koordynatora wolontariatu
  • Gra do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie – nowe narzędzie do podsumowania współpracy – zaprezentowana przez Barbarę Rogalską z zespołu projektu „Ochotnicy Warszawscy” Urzędu m.st. Warszawy.

dkw19 6 dkw19 2

W tym dniu odbył się również finał dwóch konkursów „Pokaż się z dobrej strony” i „Koordynator wolontariatu”.

Celem konkursu „Pokaż się z dobrej strony” jest promowanie bardzo dobrych ofert kierowanych do wolontariuszy. Konkurs ma zwrócić uwagę uosób odpowiedzialnych za współpracę z wolontariuszami jak ważnym elementem współpracy z ochotnikami jest ich skuteczna rekrutacja, a dobrze przygotowana oferta to pierwszy krok do owocnej współpracy.
Jury konkursowe analizowało przez cały rok 2019 oferty zamieszczane na portalu www.ochotnicy.waw.pl. Wręczyliśmy wyróżnienia wszystkim organizatorom wyróżnionym w edycjach kwartalnych, a spośród 12 tegorocznych finalistów przyznane zostały I, II, III miejsce dla najlepszych ogłoszeń roku 2019!

Wyróżnienia otrzymali:

Miejsce III
Fundacja Onkologiczna Alivia
za ofertę „Tajemniczy Pacjent w projekcie Kolejkoskop”

Ogłoszenie Fundacji Alivia zasługuje na uwagę ze względu na pracę zdalną, jest to dobra propozycja dla tych, którzy chcieliby się zaangażować w działania wolontariackie, ale z różnych przyczyn nie mogą wychodzić z domu, lub nie mogą angażować się w stałych godzinach.

Miejsce II
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs Polska (Organizatorzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski)
za ofertę "Zostań wolontariuszem/wolontariuszką 19. edycji MFF WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie!"

Ogłoszenie wolontariatu na MFF Watch Docs Polska wyróżnia się opisem zadań sformułowanym w pomocny sposób, niejako z perspektywy potrzeb i mocnych stron ochotników, co pomaga z sukcesem dobrać wolontariat dla siebie. Zaproponowano różnorodne zajęcia dla osób o różnych możliwościach i potrzebach. Ogłoszenie jest napisane otwartym, przystępnym językiem.

Miejsce I
Otwarta Pracownia. Wolskie Centrum Kultury
oferta „Piękni jak z obrazka. Pozuj! Maluj! Działaj!”

Wolskie Centrum Kultury stworzyło miejsce dla wolontariatu przy bardzo ciekawym, rozwijającym zainteresowania projekcie. Zaproponowano różnorodne zajęcia dla osób o różnych możliwościach i potrzebach. Ogłoszenie jest napisane otwartym, przystępnym językiem. Ofertodawca również zadbał o to, by wolontariat był obopólną korzyścią. Zaproponowano ciekawy pakiet świadczeń dla ochotników mogących poszerzać swoje umiejętności.

IMGP5610

Punktem kulminacyjnym był Finał Konkursu „Koordynator Wolontariatu 2019”

Celem konkursu jest promocja wolontariatu oraz docenienie roli koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają, pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej, oraz mają nieoceniony wkład w działania organizacji/instytucji, w której prowadzą wolontariat.

W tym roku, oprócz laureatów, szczególne podziękować dwóm osobom: Pani Ewie Błachnio – nauczycielce i opiekunce wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie za promocję wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie u młodych ochotników wrażliwości na potrzeby innych oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań, a także Panu Jerzemu Mądremu – ekspertowi Warszawskiej Rady Seniorów za promocję idei wolontariatu wśród seniorów. Pan Jerzy „zaraża” aktywną postawą i swoją pasją coraz liczniejsze grono starszych warszawiaków, którzy do zaangażowania w sportowe zmagania coraz częściej włączają również swoje wnuki.

A na podium stanęli:

Miejsce III
Agata Dobrowolska
Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza

Pani Agata Łączy funkcję organizatora i koordynatora wolontariatu w Fundacji, która zajmuje się nieodpłatną pomocą prawną. Jej działania skupiają się na dwóch grupach: beneficjentach działań ochotników oraz wolontariuszach. Dba, by nie tylko wolontariusze potrafili działać na korzyść osób, którym udzielają porady, ale także, by sami rozwijali się i doskonalili swoje kompetencje. „Jej wkład w przekazywanie misji uczenia poprzez pomaganie kolejnym grupom młodych prawników zaangażowanych w pomoc prawną jest nieoceniony, a radość z jaką wykonuje swoją pracę tworzy atmosferę Fundacji jako miejsca, do którego wolontariusze chętnie wracają”.

Miejsce II
Magdalena Migdał
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie „Na Paluchu”

Dzięki zaangażowaniu pani Magdy w ciągu 4 lat liczba wolontariuszy w schronisku podwoiła się. Dokłada starań, aby wiedza i informacje o wolontariacie w schronisku były szeroko dostępne, a akcje promocyjne służyły zwiększeniu świadomości o specyfice wolontariatu w schronisku dla zwierząt. Stale poszerza zakres działalności wolontariatu. Stworzyła system szkoleniowy dla wolontariuszy i dba, by byli dobrze przygotowani do swoich działań, również do współpracy z pracownikami schroniska. Dzięki temu wolontariusze lepiej rozumieją pracę na różnych stanowiskach i wspierają pracowników w ich działaniach. Z sukcesem wprowadza w życie program niełatwego wolontariatu długoterminowego.

Miejsce I
Joanna Garsztka
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W pracy koordynatora wolontariatu jest jak wzorzec metra. Specyfikę pracy koordynatora rozumie jak mało kto. W ciągu 6 letniej pracy w muzeum udało jej się stworzyć 120 osobowy zespół wolontariuszy stałych, którego członkowie, choć bardzo zróżnicowani pod względem światopoglądowym czy wiekowym potrafią – i lubią! – ze sobą współpracować. Zna swoich wolontariuszy i zachęca ich do różnych aktywności, w których mogą się realizować, a w razie potrzeby organizuje specjalistyczne szkolenia. Inwestuje w relacje z wolontariuszami, pamiętając o podziękowaniach i spotkaniach integrujących zespół. Doskonale organizuje wolontariat akcyjny – w trzy miesiące rekrutując i szkoląc około tysiąca wolontariuszy angażujących się w akcję Żonkile. Podejmuje dużo starań, by również pracownicy muzeum mieli świadomość roli wolontariuszy i ich wkładu w rozwój i budowanie instytucji, na rzecz której działają. Jest mentorką dla innych koordynatorów, z którymi chętnie dzieli się swoją wiedzą i kompetencjami. 

 IMGP5641

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy! Był to wyjątkowy dzień i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy spędzili go razem z nami. Do zobaczenia za rok!

IMGP5647

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolic