Gra do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie to narzędzie dedykowane koordynatorom i organizatorom wolontariatu, którzy chcą wraz z wolontariuszką/wolontariuszem podsumować zakończoną współpracę.

Graficzny napis "Gra do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie"

Gra pozwala poznać odczucia i przekonania związane z zakończonym wolontariatem, a także najważniejsze kompetencje nabyte przez wolontariusza w trakcie współpracy. Gra jest kolejnym narzędziem dla organizatorów, którego celem jest podniesienie jakości współpracy stołecznych organizatorów wolontariatu z ochotnikami, dając tym drugim poczucie bezpieczeństwa i wysoki poziom świadczeń.


W czym gra może pomóc koordynatorowi/organizatorowi wolontariatu?

 • Ułatwia nawiązanie rozmowy pomiędzy wolontariuszem a koordynatorem.
 • Dostarcza wiedzy o kompetencjach, odczuciach, opiniach wolontariusza – wiedzy, która pozwoli na ciągłe doskonalenie współpracy z wolontariuszami.
 • Pozwala zbadać jak współpraca wpłynęła na odczucia, umiejętności i przekonania wolontariusza.
 • Pozwala podsumować część współpracy w otwartej, partnerskiej formie, angażując rozmówcę do głębszego przemyślenia swojego wolontariatu.


Gra w praktyce:

 • Jedna rozgrywka zajmuje około 20-30 minut.
 • Gra może być wykorzystana w rozmowie jeden na jeden lub w grupie.
 • Istnieje możliwość dostosowania kart do specyfiki organizacji/instytucji.
 • Szczegółowa instrukcja pozwala koordynatorom łatwo przygotować się do rozmowy z wolontariuszami.


Gra do samodzielnego wydruku:

60 kart, w tym:Dwie stojące karty z gry do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie

 • 19 zielonych kart "Czuję",
 • 19 żółtych kart "Myślę",
 • 19 granatowych kart "Potrafię",
 • 3 karty do samodzielnego zaprojektowania (po jednej każdego typu), 
 • oraz 3 plansze do wariantu grupowego.

Kliknij tutaj, aby pobrać karty.

Rekomendowany wydruk dwustronny w formacie A4.

 

 Plansze do gry w wariancie z jednym wolontariuszem

Trzy rozłożone plansze do gry do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie

Kliknij tutaj, aby pobrać plansze.

Rekomendowany wydruk dwustronny w formacie A3.

 

 

 

 

Instrukcja do gry, w tym: Okładka instrukcji do gry. Na okładce kilka osób na tle charakterystycznych budowli Warszawy.

 • Informacja o grze,
 • Przygotowanie i przebieg rozgrywki, 
 • Wyjaśnienie zasad. 

Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję do gry.

Możliwy wydruk w dowolnym formacie lub korzystanie (bez wydruku) z wersji elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 


Gra została wykonana przez Fundację Pracownia Nauki i Przygody na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu "Ochotnicy warszawscy".