Gra do oceny kompetencji nabywanych przez udział w wolontariacie to narzędzie dedykowane koordynatorom i organizatorom wolontariatu, którzy chcą wraz z wolontariuszką/wolontariuszem podsumować zakończoną współpracę.

GRA o nabywanych kompetencjach

Gra pozwala poznać odczucia i przekonania związane z zakończonym wolontariatem, a także najważniejsze kompetencje nabyte przez wolontariusza w trakcie współpracy. Gra jest kolejnym narzędziem, którego celem jest podniesienie jakości współpracy stołecznych organizatorów wolontariatu z ochotnikami, dając tym drugim poczucie bezpieczeństwa i wysoki poziom świadczeń.

W czym gra może pomóc koordynatorowi/organizatorowi wolontariatu?

 • Ułatwia nawiązanie rozmowy pomiędzy wolontariuszem a koordynatorem.
 • Dostarcza wiedzy o kompetencjach, odczuciach, opiniach wolontariusza – wiedzy, która pozwoli na ciągłe doskonalenie współpracy z wolontariuszami.
 • Pozwala zbadać jak współpraca wpłynęła na odczucia, umiejętności i przekonania wolontariusza.
 • Pozwala podsumować część współpracy w otwartej, partnerskiej formie, angażując rozmówcę do głębszego przemyślenia swojego wolontariatu.

Gra w praktyce:

 • Jedna rozgrywka zajmuje około 20-30 minut.
 • Gra może być wykorzystana w rozmowie jeden na jeden lub w grupie.
 • Istnieje możliwość dostosowania kart do specyfiki organizacji/instytucji.
 • Szczegółowa instrukcja pozwala koordynatorom łatwo przygotować się do rozmowy z wolontariuszami.

Gra do samodzielnego wydruku:

60 kart, w tym:

 • 19 zielonych kart "Czuję",
 • 19 żółtych kart "Myślę",
 • 19 granatowych kart "Potrafię",
 • 3 karty do samodzielnego zaprojektowania (po jednej każdego typu), 

oraz 3 plansze do wariantu grupowego.

 

Rekomendowany wydruk dwustronny w formacie A4.

karty mockup 

 Plansze do gry w wariancie z jednym wolontariuszem.

 

 

 

Rekomendowany wydruk dwustronny w formacie A3.

 plansze

Instrukcja do gry, w tym:

 • Informacja o grze,
 • Przygotowanie i przebieg rozgrywki,
 • Wyjaśnienie zasad.

 

 

 

 

 

  

 

Możliwy wydruk w dowolnym formacie lub korzystanie z wersji PDF.

Front pudeka

 

Gra została wykonana przez Fundację Pracownia Nauki i Przygody na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu "Ochotnicy warszawscy".