20 listopada zakończyliśmy tegoroczną edycję Programu rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury.

Efekty programu są imponujące – w 2019 r. aż 31 domów kultury wzmocniło się w zakresie organizowania wolontariatu i współpracy z wolontariuszami.

Uroczyste podsumowanie Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury odbyło się w Pałacu Kazimierzowskim, który jest siedzibą Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku obie grupy – zarówno ta rozpoczynająca program w tym roku, jak i grupa, która kontynuowała drugi rok działań – spotkały się z trenerkami na wspólnym warsztacie. Uczestnicy programu  przyjrzeli się temu, co udało im się zrealizować przez ostatni rok i ocenić, co chcieliby dalej rozwijać, a jakie elementy wymagają doszlifowania. Opowiedzieli także o tym na jakim są w tej chwili etapie – każda z placówek ma swoją własną specyfikę, z której wynika dynamika pracy z wolontariuszkami i wolontariuszami.

W oficjalnej części spotkania udział wzięli zaproszeni goście: dyrektorzy warszawskich domów kultury, Dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy - Aldona Machnowska-Góra, dyrektorzy biur Urzędu m.st. Warszawy, jak również przedstawiciele wydziałów kultury z urzędów dzielnic. 

FOT 9359  FOT 9447 Projekt bez tytułu 2019 11 20T154916.293

Uroczyste spotkanie było okazją do podsumowania rezultatów programu – a jego wyniki są naprawdę imponujące! 31 domów kultury przeprowadziło (ze wsparciem doświadczonych trenerek) analizę potrzeb i możliwości rozwoju wolontariatu, by następnie – na podstawie wypracowanych programów rozwoju wolontariatu w swojej instytucji – przygotować ofertę i  prowadzić działania z wolontariuszami. Warszawskie domy kultury współpracowały w tym roku z ponad 330 wolontariuszami. Ochotniczki i ochotnicy przepracowali łącznie 5500 godzin o łącznej wartości ponad 160 tys. złotych: właśnie na tyle można wycenić ich zaangażowanie.

Przy czym najczęściej pracowali wolontariusze? Angażowali się w pomoc przy obsłudze widowni i opiece nad widzami koncertów i spektakli, organizowanych w domach kultury; wspierali swoje instytucje m.in. w czasie „Święta Saskiej Kępy”, koncertu Gaby Kulki, przy Młodzieżowych Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła” czy w czasie wystawy „Madonny Kory”. Opiekowali się także artystami czy asystowali osobom z niepełnosprawnością. Chętnie włączali się w prace biurowe i porządkowe; przyjmowali rolę fotografa i przygotowywali relacje z wydarzeń, którymi później chwalono się w mediach społecznościowych – ich obsługa nierzadko także należała do nich. Domy kultury uruchomiły potencjał osób zgromadzonych przy instytucji i pozwoliły wolontariuszom i wolontariuszkom na poprowadzenie własnych zajęć; warsztaty z szycia na maszynie, obsługa smartfonów dla seniorów – to tematy, z którymi doskonale sobie poradzili.

7

W przyszłym roku instytucje będą miały kolejne okazje do wzmacniania i rozwijania współpracy z ochotnikami. Co więcej, pojawią się szanse na nawiązywani partnerstw z innymi organizacjami i instytucjami, by szerzej promować oferty wolontariatu. W tym roku powstały cztery pierwsze dzielnicowe partnerstwa – na Mokotowie, w Rembertowie, Bemowowie i Wawrze.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji i życzymy dalszych sukcesów na drodze rozwijania wolontariatu w stolicy. 

 

Program rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy jest częścią projektu "Ochotnicy warszawscy" wspierającego promocję i rozwój wolontariatu w Warszawie.