Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy otwartych konkursach. Dotyczą one edukacji i wsparcia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu oraz rozwoju wolontariatu w organizacjach pozarządowych. Realizacja tych zadań jest elementem projektu rozwoju wolontariatu w Warszawie „Ochotnicy warszawscy”.

Logotyp Ochotnicy RGB


Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie

Celem zadania jest podniesienie kompetencji wolontariuszy poprzez przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie. Oferta ta ma stanowić uzupełnienie kształcenia wolontariuszy na potrzeby działalności statutowej lub głównych zadań organizatorów wolontariatu. Dodatkowa możliwość udziału ochotników w przydatnych i wartościowych szkoleniach może być zarówno czynnikiem motywującym, jak i w znaczący sposób podnoszącym uniwersalne kompetencje wolontariuszy. Założeniem miejskiego systemu szkoleń jest fakt, iż to organizator wolontariatu zgłasza osoby na konkretne zajęcia lub jest informowany o zgłaszającym się samodzielnie wolontariuszu, dzięki czemu w instytucji pozostaje wiedza o dodatkowych kompetencjach nabytych przez wolontariusza oraz możliwe jest wykorzystanie tego mechanizmu do wzmacniania więzi wolontariusza z organizatorem i planowanie jego dalszego rozwoju. Zadanie to, w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” realizowane jest już od kilku lat, a oferta szkoleniowa dla wolontariuszy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Ogłoszenie konkursowe: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/przygotowanie-i-prowadzenie-miejskiej-oferty-szkoleniowo-edukacyjnej-dla-wolontar-2


 Przygotowanie i prowadzenie oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych w Warszawie

Celem zadania jest przygotowanie i prowadzenie ogólnodostępnej oferty szkoleń i wsparcia wolontariuszy działających w warszawskich organizacjach pozarządowych i podmiotach administracji publicznej na terenie m.st. Warszawy w obszarze wsparcia osób chorych, z niepełnosprawnością lub narażonych na wykluczenie społeczne. Wolontariusze angażujący się w działania w tym obszarze potrzebują szczególnego wsparcia i odpowiednich, często specjalistycznych szkoleń. Istotne jest podniesienie kompetencji, rozwój świadomości i wzmocnienie wolontariuszy, a także integracja samego środowiska wolontariuszy i organizatorów działających w obszarze opiekuńczo-leczniczym. Ze względu na duże potrzeby oraz specyfikę tego rodzaju zaangażowania konieczna jest także promocja idei takiego wolontariatu.
Zadanie to było dotychczas realizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej we współpracy z warszawskimi instytucjami - Centrum Alzheimera i Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Zdiagnozowana została duża potrzeba szczególnego i dedykowanego wsparcia dla wolontariuszy wspierających na co dzień osoby potrzebujące. Więcej na ten temat można dowiedzieć się podczas spotkania informacyjnego w dniu 17 grudnia br.

Ogłoszenie konkursowe: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/przygotowanie-i-prowadzenie-oferty-szkole-i-wsparcia-dla-wolontariuszy-plac-wek-i-o


 Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla organizatorów wolontariatu

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie organizacji wolontariatu poprzez przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla organizatorów wolontariatu. Działania powinny być otwarte i kierowane zarówno do całych organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów uprawnionych do organizacji wolontariatu (obecnych i potencjalnych organizatorów wolontariatu), jak i do konkretnych, wskazanych osób – koordynatorów wolontariatu w tych podmiotach.
Zadanie to, podobnie jak zapewnienie otwartej oferty szkoleń dla wolontariuszy, realizowane jest już od kilku lat. Wszystkie formy wsparcia koordynatorów wolontariatu – szkolenia, spotkania, debaty, itp., cieszą się dużą frekwencją i niesłabnącym zainteresowaniem. W Warszawie nieustannie rozwija się organizacja wolontariatu, a co za tym idzie kształcenie i wsparcie podmiotów i ich pracowników w tym zakresie jest stałą potrzebą.

Ogłoszenie konkursowe: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/przygotowanie-i-prowadzenie-miejskiej-oferty-szkole-i-wsparcia-dla-organizator-w-wo


Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału warszawskich organizacji poprzez rozwój wolontariatu oraz jego merytorycznego potencjału, a co za tym idzie wsparcie i profesjonalizacja współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami poprzez tworzenie i rozwijanie przez organizacje wewnętrznych programów wolontariatu.
Konkurs ten został ogłoszony pierwszy raz dwa lata temu. Przez ten czas zadanie realizowało kilka organizacji. Dwa lata doświadczeń zostało podsumowane w ewaluacji zadania konkursowego, w związku z czym założenia konkursu zostały poddane drobnym modyfikacjom. Niezmiennie jednak zadanie to dedykowane jest wsparciu stołecznych organizacji w budowaniu i rozwoju ich współpracy z wolontariuszami.

Ogłoszenie konkursowe: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/tworzenie-i-rozwijanie-wewn-trznych-program-w-wolontariatu-w-organizacjach-pozarz-0


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opisanych konkursów, prosimy o bezpośredni kontakt z Zespołem Rozwoju Wolontariatu w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (Marta Dermańska, 22 443 34 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).