W Warszawie zostały nawiązane cztery partnerstwa instytucji kultury mające na celu rozwój i promocję wolontariatu. 

W ramach projektu Ochotnicy warszawscy realizowane są od trzech lat Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach oraz Program rozwoju wolontariatu w domach kultury, w których wzięło udział blisko 80 instytucji kultury. Po takim czasie, wielu bibliotekom i domom kultury udało się już rozwinąć program wolontariatu w swoich instytucjach i zaprosić do współpracy mieszkańców. Z tego powodu postanowiliśmy pójść krok dalej i zainicjować powstawanie partnerstw między instytucjami na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu. To pierwsze tego rodzaju działanie na terenie Warszawy.

W 2019 roku w ramach dofinansowania zostały nawiązane cztery partnerstwa:

1. Mokotów: Centrum Łowicka, Dom Kultury KADR, Dom Kultury Dorożkarnia, Służewski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

Loga Partnerów - Mokotów

2. Rembertów: Dom Kultury Wygoda, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Logo Partnerów - Rembertów

3. Bemowo: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Logo Partnerów - Bemowo

4. Wawer: Wawerskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

Logo Partnerów - Wawer

Każda dzielnica ma inne potrzeby dotyczące wolontariatu, w związku z czym również inne pomysły na rozwój wolontariatu.

Mokotów organizuje Mokotowskie Dni Wolontariatu. W październiku każda z instytucji zaprasza chętne osoby do udziału w krótkich akcjach wolontariackich, podczas których można poznać bliżej specyfikę instytucji i proponowany zakres obowiązków wolontariuszy. Za nami już m.in. budowanie domków dla pszczół i motyli w Służewskim Domu Kultury. 

Warsztaty podczas Mokotowskich Dni Wolontariatu

Rembertów zorganizował piknik międzypokoleniowy, podczas którego seniorzy wraz z młodzieżą zaprojektowali logo wolontariatu oraz stworzyli ogromną mapę (3x3m) prezentującą Rembertów "wczoraj i dziś". Seniorzy naklejali stare zdjęcia dzielnicy, a młodzież opisywała co obecnie znajduje się w tych miejscach. Mapę można podziwiać i dalej uzupełniać w sali widowiskowej Domu Kultury Wygoda. 

Rembertów - Piknik Międzypokoleniowy

Bemowo skupia się w swoich działaniach na wypromowaniu wolontariatu za pomocą różnych kanałów informacyjnych oraz przygotowaniu do działania wolontariuszy organizując dla nich liczne, ciekawe szkolenia. 

Wawer natomiast organizuje piknik (25.10.2019r.) dla wolontariuszy młodzieżowych, podczas którego wolontariusze-uczniowe wawerskich szkół namalują mural promujący wolontariat. Zorganizują również (5.12.2019r.) II Wawerski Dzień Promocji Wolontariatu, a podczas niego targi wolontariatu dla wszystkich chętnych działaczy. 

Plakat Pikniku Ogród Perma Kultury


Zachęcamy do kontaktu z instytucjami i udziału w proponowanych przez partnerstwa inicjatywach.


 Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".