W Warszawie powstają kolejne Punkty Wolontariatu Senioralnego! Zapraszamy na pierwsze spotkania organizacyjne. 

Pierwszy Punkt Wolontariatu Senioralnego powstał w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Do takiego punktu może przyjść każdy/a senior/ka i porozmawiać o swoich zaintresowaniach, umiejętnościach oraz możliwościach zaangażowania się w ciekawy wolontariat na terenie Warszawy. Punkt Wolontariatu Senioralnego jest prowadzony przez seniorów - wolontariuszy dla seniorów, którzy chcieliby zostać wolontariuszami. W 2019 roku, wolontariusze seniorzy przeprowadzili konsultacje aż dla 80 osób w wieku emerytalnym, które dzięki temu zaangażowały się w wolontariat w różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych na terenie Warszawy.

Dotychczasowe działania Punktu zainspirowały do otwarcia kolejnych tego rodzaju miejsc dyżurujących w innych dzielnicach Warszawy - na jesieni tego roku kolejne trzy Punkty zostaną otwarte na Włochach, Pradze Południe i Mokotowie:

1. MAL we Włochach działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej

2. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

3. PACA 40


Porozmawiajmy o wolontariacie dla każdego! Zapraszamy do wzięcie udziału w otwartych, bezpłatnych spotkaniach poświęconych idei wolontariatu w dzielnicach Włochy i Mokotów. Na spotkaniach porozmawiamy nt. możliwości zaangażowania się seniorów w wolontariat, rodzajach wolontariatu i przedstawimy dobre praktyki.


Spotkanie otwarte na Włochach

26.09.2019 (czwartek) w godz. 14:00 - 17:00 

MAL we Włochach, ul. Rejonowa 6/8

Wolontariat dla kazdego FB

 

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie otwarte na Mokotowie

30.09.2019 (poniedziałek) w godz. 13:00-15:00

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a

 Mokotow plakat FB                                           

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


Działanie realizowane przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" ze środków m.st. Warszawy.