Na spotkaniach w ramach Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach rozmawiamy o tym, jak wolontariat wygląda w praktyce i bierzemy na warsztat wspólne tematy dla uczestników programu. Latem dyskutowaliśmy o wolontariacie młodych ludzi, którzy zgłaszają się „po punkty” potrzebne im do dostania się do szkoły średniej.

W Programie rozwoju wolontariatu w bibliotekach bierze udział niemal 50 stołecznych bibliotek. Podczas kolejnego spotkania programowego wraz z koordynatorkami i koordynatorami wolontariatu z bibliotek, zastanawialiśmy się, czy fakt, że młodzi ludzie zgłaszają się na wolontariat, bo mają jakiś interes (punkty) obniża jakość tego wolontariatu? Czy ten "własny interes" jest przejawem niskiej/płytkiej motywacji do działań społecznych? W dyskusji przyglądaliśmy się rozpowszechnionemu przekonaniu, że wolontariat to wyłącznie działanie altruistyczne, czy też tzw. - działanie „z serca”.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że zgłaszający się po punkty nastolatek to szansa dla bibliotekarek i bibliotekarzy na wciągnięcie go w świat biblioteki i działań lokalnych. Faktycznie, jak pokazują badania dotyczące zaangażowania społecznego młodych ludzi, pierwsza motywacja do podjęcia działań wolontariackich nie determinuje jakości pracy społecznej. To co jest kluczowe dla rozwoju gotowości do podejmowania działań obywatelskich to raczej dobre doświadczenia pierwszego wolontariatu. To osobiste pozytywne doświadczenie działania na korzyść innych ludzi, satysfakcja z tego płynąca, świadomość, że zaangażowanie miało sens oraz zwyczajna frajda z pracy zespołowej na rzecz innych ludzi budują motywację do aktywności społecznej.

Warszawskie biblioteki są świetne w dawaniu młodym ludziom okazji do zdobycia osobistego, pozytywnego doświadczenia wolontariatu. Potrafią zaopiekować się poszukującym nastolatkiem, który zgłasza się na wolontariat i na pytanie „co chciał(a)byś tu robić?” odpowiada „właściwie nie wiem”. Instytucje mają ofertę wstępną – zapraszają do towarzyszenia bibliotekarzom w ich codziennej pracy i poznania biblioteki nieznanej zwykłym czytelnikom. Potrafią także wydobyć z młodych ludzi informację o ich pasjach, zainteresowaniach i zachęcić ich by zrobili z nich użytek dla innych. Dzięki temu młodzi ludzie m.in. czytają na głos bajki dzieciom, prowadzą popołudnia z planszówkami czy dzielą się wiedzą w zakresie używania telefonów komputerowych.

A w zamian (oprócz punktów) młodzi ludzie otrzymują czas, uwagę, rozmowę z przyjaznymi dorosłymi. Oraz przekonanie, że są potrzebni i dużo potrafią. 

Szkolenie dla bibliotek

Autorka tekstu: Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus  


Dowiedz się więcej o specyfice wolontariatu w bibliotekach w naszych innych tekstach:


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury oraz domach pomocy społecznej.


Sprawdź aktualne ogłoszenia bibliotek, które poszukują wolontariuszy! Wejdź w zakładkę "oferty" i wybierz kategorię „edukacja” albo „kultura”. 


 

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych jest realizowany przez Fundację Civis Polonus we współpracy z miastem stołecznym Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.