Rozpoczynamy nabór do nowej edycji programu "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole". Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w programie, który wspiera szkoły w rozwijaniu uczącego, twórczego, ciekawego wolontariatu osadzonego w społeczności lokalnej i inicjowanego przez młodzież.

Wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc. W roku szkolnym 2019/2020 będziemy współpracować z 20 szkołami publicznymi z Warszawy. 

Uwaga! Ten artykuł dotyczy całościowego wsparcia szkoły w rozwoju wolontariatu (ścieżka 1 programu). Prowadzimy również inne formy wsparcia, m.in. szkolenia, wizyty studyjne, spotkania, doradztwo indywidualne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Każda szkoła weźmie udział w kompleksowym programie rozwoju, który obejmuje:

  • 2-dniowe szkolenie dla opiekunów wolontariatu (październik 2019 - 1 osoba z każdej szkoły),
  • warsztaty w każdej z 20 szkół dla zespołu rozwijającego wolontariat (nauczyciele, uczniowie, wychowawcy, samorząd i opiekun samorządu itp.), który stworzy indywidualny plan roczny rozwoju wolontariatu (październik-grudzień 2019)wybór pakietu wsparcia:
    • pakiet podstawowy: 1 grupowe spotkanie z mentorem i innymi nauczycielami z wymianą doświadczeń,udział 5 uczniów w 1 spotkaniu młodzieżowym dotyczącym wolontariatu,
    • pakiet rozszerzony: 2 grupowe spotkania z mentorem i innymi nauczycielami z wymianą doświadczeń, wsparcie indywidualne mentora lub mentorki w wymiarze 10 godzin, udział 5 uczniów w 2 spotkaniach/szkoleniach dotyczących wolontariatu, możliwość zaproszenia do szkoły eksperta/aktywnego wolontariusza na warsztaty dla uczniów, udział przedstawicieli uczniów w debacie młodzieżowej o wolontariacie w rolach prelegentów lub ekspertów,
  • 1 szkolenie wspierające dla opiekunów wolontariatu (marzec 2020 - 1 osoba z każdej szkoły),
  • materiały pomocnicze (dzienniczki dla uczniów i nauczycieli), 
  • możliwość udziału w gali pod koniec roku szkolnego.

ochotnicy 2020

Zgłoszenia do programu

Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 30 września przez formularz: link. W rekrutacji do programu liczy się kolejność zgłoszeń.

Program obejmuje całą szkołę i z tego powodu wymaga zaangażowania nie tylko opiekuna wolontariatu, ale też podjęcia prób włączenia wychowawców, samorządu uczniowskiego, rodziców. W związku z tym, że szkoła otrzymuje wsparcie przez cały rok szkolny, decyzja o przystąpieniu do programu powinna być przemyślana.

Osoby, które przystąpią do programu, zobowiązują się aktywnie uczestniczyć w formach wsparcia przewidzianych w programie.

Regulamin programu dostępny jest tutaj.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: Małgorzata Leszko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 659 62 03, wew. 128

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Program wspiera szkoły w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności; odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami prawnymi. Kładziemy nacisk na wspieranie współpracy w szkole między dyrektorem, wychowawcami, rodzicami, samorządem uczniowskim. Wolontariat to sprawa całej społeczności szkolnej!

 


Program „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” jest realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany przez m.st. Warszawa. Program mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz projekcie "Ochotnicy warszawscy".