O potencjale wolontariatu i wyzwaniach związanych z jego organizacją rozmawialiśmy w Centrum Alzheimera podczas pierwszego spotkania sieciującego dla koordynatorów/ek wolontariatu. Wydarzenie zainaugurowało II edycję programu rozwoju wolontariatu w instytucjach opiekuńczo-leczniczych, w którym uczestniczy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze i pięć Domów Pomocy Społecznej: Centrum Alzheimera, DPS „Pod Brzozami”, DPS „Syrena”, DPS „Leśny” oraz DPS „Na Bachusa”.

Cykl spotkań sieciujacych jest dedykowany uczestniczkom i uczestnikom programu. To szansa na poznanie osób, które na co dzień organizują pracę ochotników. Celem tej części programu jest integracja, wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz szukanie rozwiązań dla wyzwań wynikających z promocji oferty, rekrutacji, czy bieżącej współpracy z wolontariuszami.

Na tym etapie założenie jest jedno - sieciowanie, to czas w 100 % przeznaczony dla koordynatorów/ek wolontariatu w Warszawie.

IMG 8947

Spotkania sieciujące będą odbywały się raz na dwa miesiące w instytucjach, które uczestniczą w programie. Formuła spotkań zakłada część warsztatową, spotkanie z zaproszonym gościem, wizytę studyjną, a także równie potrzebne rozmowy w kuluarach przy kawie czy herbacie.

Spotkanie w Centrum Alzheimera spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników. Ważnym elementem był wywiad z koordynatorkami wolontariatu z Centrum - Moniką Kędrą, Anetą Jastrzębską i Sandrą Mlak, dyskusja oraz wspólne zwiedzanie zaplecza instytucji. Uczestniczyło w nim ponad 15 osób, które z ciekawością przyglądały się działaniom realizowanym w innych placówkach. Koordynatorom i koordynatorkom towarzyszyły mentorki - Karolina Pluta i Paulina Jędrzejewska, które w ramach programu odpowiadają za indywidualne wsparcie instytucji w rozwoju wolontariatu oraz Marta Seredyńska z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.  

Projekt bez tytułu 30

Dziękujemy Centrum Alzhaimera za otwortość i miłe przyjęcie. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom wydarzenia dziękujemy za inspirujący czas i zaangażowanie!

 

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej i Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym jest realizowany przez miasto stołeczne Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kaczmarek


Zachęcamy do śledzenia relacji z kolejnych etapów programu poprzez aktualności oraz profil Ochotników warszawskich na FB.

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu w Warszawie.