Wolontariusze podejmują różnorodne działania na rzecz zwierząt: czasem samodzielnie, organizując pomoc dla bezpańskich psów i kotów żyjących w okolicy, czasem – działając w schronisku. Czego uczą się podczas wykonywania takich zadań?

07. LeverBasic Sprawdz Dzialania na rzecz zwierzat

Przykładowe zadania, jakie wykonują wolontariusze:

 • Wyprowadzanie zwierząt na spacery
 • Pielęgnacja
 • Szukanie nowych domów poprzez ogłoszenia i udział w akcjach promocyjnych
 • Szukanie firm, które mogą przekazać karmę, zabawki dla zwierząt, potrzebne rzeczy

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

 • Komunikatywność, np. kiedy wolontariusz oprowadza po schronisku grupę dzieci z podstawówki i potrafi w prostych słowach wyjaśnić im, na czym polega praca schroniska i opieka nad zwierzętami.
 • Zdolność do samodzielnego uczenia się, np. kiedy wolontariusz postanawia douczyć się z zakresu pielęgnacji zwierząt i kiedy samodzielnie znajduje potrzebne materiały.
 • Inicjatywa, np. kiedy wolontariusz wychodzi z inicjatywą zorganizowania lekcji edukacyjnych dotyczących pielęgnacji zwierząt dla uczniów z pobliskich szkół.
 • Rozwiązywanie problemów, np. kiedy wolontariusz napotyka na trudności, np. brakuje koców dla zwierząt i zastanawia się, jak można je rozwiązać.
 • Organizacja i planowanie, np. kiedy wolontariusz zajmuje się planowaniem zajęć w schronisku podczas ferii zimowych.

Kompetencji twardych, takich jak:

 • Wiedza z zakresu pielęgnacji zwierząt (np. karmienia, opieki) i behawioryzmu.
 • Obsługa aparatu fotograficznego (np. do robienia zdjęć zwierząt).
 • Obsługa programów do obróbki foto/video.

Jeśli chcesz przekonać się, czego jeszcze wolontariusze mogą nauczyć się w twojej organizacji, wejdź na stronę https://leverbasic.pl/sprawdz/, wybierz typ działań i sprawdź!


Chcesz pomóc wolontariuszom odkryć ich mocne strony? Poleć im Lever Basic!

Lever Basic logotyp

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.

Dzięki Lever Basic wolontariusze mogą:

 • Przekonać się, które kompetencje miękkie są ich mocną stroną.
 • Nauczyć się opowiadać o swoim doświadczeniu.
 • Dowiedzieć się, jak zaplanować swój dalszy rozwój.

Poleć wolontariuszom Lever Basic już dziś! Bezpłatne materiały promocyjne możesz pobrać ze strony: https://leverbasic.pl/dla-organizacji/


Kampania edukacyjna pn. „Sprawdź, czego wolontariusze uczą się w Twojej organizacji”, organizowana jest przez Fundację Dobra Sieć. Celem kampanii jest pokazanie szerokiego wachlarza kompetencji twardych i miękkich, które można szlifować podczas wolontariatu. Chcemy podpowiedzieć organizacjom, że każde, nawet najmniejsze zadanie, jakie zlecają wolontariuszom, jest dla nich okazją do nabycia nowej wiedzy i kompetencji – cennych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Patroni medialni kampanii:

ngopl cw

Kampania jest relizowana przy wsparciu promocyjnym ze strony Miejskiego Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl.