Widok wolontariusza zbierającego pieniądze do puszki jest jednym z pierwszych, który przychodzi na myśl wielu osobom, kiedy myślą o wolontariacie. Ale fundraising – czyli zbieranie pieniędzy – ma różne oblicza. Jeśli wolontariusze pomagają twojej organizacji w działaniach fundraisingowych, sprawdź, czego się uczą!

06. LeverBasic Sprawdz Dzialania fundraisingowe

Przykładowe zadania, jakie wykonują wolontariusze:

• Zbieranie pieniędzy do puszek.
• Poszukiwanie potencjalnych partnerów i darczyńców (np. robienie bazy, wyszukiwanie w Internecie).
• Przygotowywanie oferty.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

• komunikatywność, np. kiedy wolontariusz kwestuje z puszką i potrafi w zwięzły sposób wytłumaczyć, jaki jest cel zbiórki oraz jej inne szczegóły.
• inicjatywa, np. kiedy wolontariusz proponuje nowe pomysły na usprawnienie prowadzenia działań fundraisingowych (np. nową kampanię promującą zbiórkę 1%).
• rozwiązywanie problemów, np. kiedy w trakcie zbiórki pieniędzy w Internecie wystąpi problem techniczny, wolontariusz nie traci tzw. „zimnej krwi”, kontaktuje się z firmą IT i udaje mu się rozwiązać problem.
• odpowiedzialność, np. kiedy wolontariusz trzyma się powziętych zobowiązań, np. kiedy zobowiązuje się do wzięcia udziału w kweście pieniędzy i mimo złej pogody wykonuje swoje zadanie.
• zorientowanie na wyniki, np. kiedy wolontariusz wytrwale dąży do celu – np. wie, że celem zbiórki jest kwota X i podejmuje takie działania, które pomogą ją osiągnąć.

Kompetencji twardych, takich jak:

• Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych,
• Obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy.
• Wiedza z zakresu organizowania zbiórek publicznych i zbiórek online.
• Wiedza z zakresu wyszukiwania informacji w Internecie.

Jeśli chcesz przekonać się, czego jeszcze wolontariusze mogą nauczyć się w twojej organizacji, wejdź na stronę https://leverbasic.pl/sprawdz/, wybierz typ działań i sprawdź!


Lever Basic logotyp

Chcesz pomóc wolontariuszom odkryć ich mocne strony? Poleć im Lever Basic!
Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.

Dzięki Lever Basic wolontariusze mogą:
• Przekonać się, które kompetencje miękkie są ich mocną stroną.
• Nauczyć się opowiadać o swoim doświadczeniu.
• Dowiedzieć się, jak zaplanować swój dalszy rozwój.

Poleć wolontariuszom Lever Basic już dziś! Bezpłatne materiały promocyjne możesz pobrać ze strony: https://leverbasic.pl/dla-organizacji/

 

Kampania edukacyjna pn. „Sprawdź, czego wolontariusze uczą się w twojej organizacji”, organizowana jest przez Fundację Dobra Sieć. Celem kampanii jest pokazanie szerokiego wachlarza kompetencji twardych i miękkich, które można szlifować podczas wolontariatu. Chcemy podpowiedzieć organizacjom, że każde, nawet najmniejsze zadanie, jakie zlecają wolontariuszom, jest dla nich okazją do nabycia nowej wiedzy i kompetencji – cennych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Patroni medialni:

ngopl

cw