W związku z realizacja projektu „Ochotnicy Warszawscy” mającego na celu wsparcie rozwoju wolontariatu w Warszawie, zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację poszczególnych elementów projektu.
 

Logo Zakochaj się w Warszawie wolontariackiej 


1. Ochotnicy w szkole – wsparcie rozwoju szkolnych form wolontariatu.

 

2. Przygotowanie i prowadzenie wsparcia rozwoju wolontariatu w działaniach lokalnych.

 

3. Przygotowanie i prowadzenie miejskiego systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu.

 

4. Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy.

 

Każde zadanie dotyczy innego obszaru merytorycznego i nie każde z nich wymaga od oferentów solidnego przygotowania merytorycznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Zależy nam na zaangażowaniu we wspólna prace na rzecz rozwoju wolontariatu także te organizacje, które specjalizują się w obszarze edukacji, specyfiki działań lokalnych czy prowadzenia szkoleń z konkretnych zakresów merytorycznych. Zachęcamy do zapoznania się z konkursami, projektem „Ochotnicy warszawscy” i oczywiście zapraszamy do składania ofert w konkursach. 
 

Zapraszamy także na spotkania informacyjne, które poświęcone będą omówieniu projektu „Ochotnicy warszawscy” i szczegółowych założeń każdego z konkursów. Spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ulicy Senatorskiej 27, piętro II, sala 226, w dniach 21 grudnia, w godz. 17.00 – 19.00 oraz 22 grudnia, w godz. 9.00 – 11.00

 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w każdym z konkursów. Jeśli znają Państwo inne organizacje, które mogłyby być zainteresowane złożeniem oferty, w którymś w konkursów bardzo prosimy o przesyłanie tej informacji dalej i pomoc w promocji tych zadań.