Festiwale, festyny, pikniki, konferencje, warsztaty – wolontariusze pomagają przy organizacji rozmaitych wydarzeń. Niektórzy wolontariusze dodatkowo aktywnie je współtworzą, zajmując się ich planowaniem i prowadzeniem. I jedni, i drudzy bardzo dużo się przy tym uczą! Czego wolontariusze uczą się w Twojej organizacji? Sprawdź!

02. LeverBasic Sprawdz Organizacja i prowadzenie wydarzeń

Przykładowe zadania, jakie wykonują wolontariusze:

Wydarzenia plenerowe, np. festiwale, festyny, pikniki, happeningi:

 • Wsparcie w szukaniu podwykonawców (np. wysyłanie i zbieranie zapytań ofertowych).
 • Przygotowanie plakatów, ulotek, rozwieszanie plakatów.
 • Montaż i demontaż infrastruktury (np. rozkładanie namiotów, stołów, ustawianie krzeseł).
 • Prowadzenia animacji, gier, zabaw z dziećmi.
 • Służba informacyjna wymagana przez ustawę o imprezach masowych.
 • Opieka nad artystami.

Wydarzenia zamknięte, np. warsztaty, konferencje:

 • Rekrutacja uczestników (online i telefoniczna).
 • Przygotowanie plakatów, ulotek, rozwieszanie plakatów.
 • Druk materiałów.
 • Kompletowanie pakietów dla uczestników warsztatów.
 • Przygotowanie sali.
 • Obsługa recepcji.
 • Opieka nad gośćmi.
 • Obsługa medialna.
 • Obsługa foto/video.
 • Wysyłka materiałów po wydarzeniu (np. informacji prasowych i zdjęć).

Prowadzenie spotkań, warsztatów i innych zajęć:

 • Opracowanie programu i materiałów.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

Kompetencji miękkich, takich jak:

 • zaangażowanie, np. kiedy wolontariusz przygotowuje warsztaty i zależy mu na tym, aby w jaki najlepszy sposób przekazać swoją wiedzę innym: stara się poznać potrzeby odbiorców i jak najlepiej na nie odpowiedzieć.
 • komunikatywność, np. kiedy wolontariusz podczas rozmów z uczestnikami wydarzeń potrafi dopasować język werbalny i niewerbalny do grupy odbiorców i kiedy w jasny sposób się potrafi się z nimi komunikować.
 • rozwiązywanie problemów, np. kiedy w trakcie realizacji wydarzenia wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie,
 • praca zespołowa, np. kiedy wolontariusz pracuje w zespole (np. będąc członkiem centrum prasowego na wydarzeniu) i potrafi współpracować z innymi członkami zespołu.
 • organizacja i planowanie, np. kiedy wolontariusz odpowiada za prawidłową organizację wydarzenia i zaplanowanie działań.

Kompetencji twardych, takich jak:

 • Obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych.
 • Obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy.
 • Znajomość zasad organizacji imprez masowych.
 • Obsługa aparatu fotograficznego/kamery; obsługa programów do obróbki foto/video.
 • Znajomość zasad prowadzenia ewaluacji wydarzeń.

Jeśli chcesz przekonać się, czego jeszcze wolontariusze mogą nauczyć się w Twojej organizacji, wejdź na stronę https://leverbasic.pl/sprawdz/, wybierz typ działań i sprawdź!


Chcesz pomóc wolontariuszom odkryć ich mocne strony? Poleć im Lever Basic!

Lever Basic logotyp

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami.

Dzięki Lever Basic wolontariusze mogą:

 • Przekonać się, które kompetencje miękkie są ich mocną stroną.
 • Nauczyć się opowiadać o swoim doświadczeniu.
 • Dowiedzieć się, jak zaplanować swój dalszy rozwój.

Poleć wolontariuszom Lever Basic już dziś! Bezpłatne materiały promocyjne możesz pobrać ze strony: https://leverbasic.pl/dla-organizacji/ 


Kampania edukacyjna pn. „Sprawdź, czego wolontariusze uczą się w Twojej organizacji”, organizowana jest przez Fundację Dobra Sieć. Celem kampanii jest pokazanie szerokiego wachlarza kompetencji twardych i miękkich, które można szlifować podczas wolontariatu. Chcemy podpowiedzieć organizacjom, że każde, nawet najmniejsze zadanie, jakie zlecają wolontariuszom, jest dla nich okazją do nabycia nowej wiedzy i kompetencji – cennych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Patroni medialni kampanii:

ngoplcw

Kampania jest relizowana przy wsparciu promocyjnym ze strony Miejskiego Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl