Wolontariusze często wspierają organizacje pozarządowe przy wykonywaniu codziennych, bieżących zadań w biurze. Warto pamiętać, że każde, nawet najmniejsze zadanie to okazja do zdobycia cennego doświadczenia! Czego wolontariusze uczą się w Twojej organizacji? Sprawdź!

Przykładowe zadania, jakie wykonują wolontariusze:

 • koordynowanie projektów,
 • asystowanie koordynatorowi/koordynatorce projektów,
 • wsparcie pracy sekretariatu: odbieranie telefonów, obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizowanie dokumentów, tworzenie i uzupełnianie baz, wyszukiwanie informacji, etc.

Czego można się nauczyć dzięki tym zadaniom?

01. LeverBasic Sprawdz Prace biurowe i administracyjne

Kompetencji miękkich, takich jak:

 • komunikatywność, np. podczas rozmów przez telefon, podczas spotkań z partnerami organizacji i innymi wolontariuszami,
 • zdolność do samodzielnego uczenia się, np. kiedy wolontariusz/-ka jest proszony/-a o obsługę poczty elektronicznej w programie X, z którego nigdy nie korzystał/-a, nie zraża się – samodzielnie szuka w Internecie samouczków, które pozwolą mu/jej nauczyć się obsługi,
 • rozwiązywanie problemów, np. kiedy w trakcie realizacji projektu wystąpią nieoczekiwane przeszkody, wolontariusz/-ka aktywnie szuka jak najlepszych sposobów na ich rozwiązanie,
 • praca zespołowa, np. w trakcie realizacji zadań wspólnie z innymi członkami organizacji,
 • przywództwo (leadership), np. podczas pełnienia roli koordynatora/-ki projektu.

Kompetencji twardych, takich jak:

 • obsługa komputera (np. pakietu biurowego) i innych urządzeń biurowych,
 • obsługa aplikacji do zarządzania projektami i do organizacji czasu pracy,
 • obsługa systemów CMS (content management system) i administrowania stron internetowych,
 • umiejętność redagowania korespondencji, sprawozdań i opracowań,
 • umiejętność prowadzenia obiegu i ewidencji dokumentów, zapewnienia właściwego przepływu informacji,
 • umiejętność organizowania i obsługi posiedzeń, spotkań, konferencji i podróży służbowych.

Jeśli chcesz przekonać się, czego jeszcze wolontariusze mogą nauczyć się w Twojej organizacji, wejdź na stronę https://leverbasic.pl/sprawdz/, wybierz typ działań i sprawdź!


Chcesz pomóc wolontariuszom odkryć ich mocne strony? Poleć im Lever Basic!

Lever Basic logotyp

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Wolontariusz sam wybiera kompetencje, które chce ocenić, następnie wykonuje test kompetencji przez Internet, a na zakończenie otrzymuje zaświadczenie z wynikami i raport ze wskazówkami. Dzięki Lever Basic wolontariusze mogą:

 • Przekonać się, które kompetencje miękkie są ich mocną stroną.
 • Nauczyć się opowiadać o swoim doświadczeniu.
 • Dowiedzieć się, jak zaplanować swój dalszy rozwój.

Poleć wolontariuszom Lever Basic już dziś! Bezpłatne materiały promocyjne możesz pobrać ze strony: https://leverbasic.pl/dla-organizacji/


Kampania edukacyjna pn. „Sprawdź, czego wolontariusze uczą się w Twojej organizacji”, organizowana jest przez Fundację Dobra Sieć. Celem kampanii jest pokazanie szerokiego wachlarza kompetencji twardych i miękkich, które można szlifować podczas wolontariatu. Chcemy podpowiedzieć organizacjom, że każde, nawet najmniejsze zadanie, jakie zlecają wolontariuszom, jest dla nich okazją do nabycia nowej wiedzy i kompetencji – cennych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Patroni medialni kampanii:

ngopl cw

Kampania jest relizowana przy wsparciu promocyjnym ze strony Miejskiego Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl