Za nami kolejny stołeczny Dzień Koordynatora Wolontariatu. Było to święto wszystkich osób, które na co dzień organizują pracę warszawskich wolontariuszy w przeróżnych instytucjach i organizacjach pozarządowych. Tym razem obchodziliśmy go 11 grudnia w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa. Wydarzenie było okazją do spotkania i rozmowy w gronie praktyków, a także wręczenia nagród w konkursach "Pokaż się z dobrej strony" oraz "Koordynator Wolontariatu".

Spotkanie koordynatorów i koordynatorek wolontariatu otworzyła debata poprowadzona przez dziennikarza i publicystę Pawła Oksanowicza. Moderujący zaprosił do udziału w dyskusji koordynatorki: Sylwię Bielicką z Muzeum Narodowego w Warszawie, Aleksandrę Sztajerwald z Fundacji Kultury bez Barier oraz Fundacji "Maraton Warszawski", a także Katarzynę Kulik-Całą z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. Celem rozmowy było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Kiedy inwestycja w wolontariat i wolontariusza daje efekty?”.

Katarzyna Kulik - Cała:  Dobra inwestycja w wolontariat to jest przede wszystkim inwestycja w wolontariuszy, tzn. dobre przygotowanie ich, dobre przeszkolenie, dbanie o nich: dziękowanie, docenianie, motywowanie, ale też inwestycja w koordynatora wolontariatu - w jego umiejętności organizacyjne i zarządzania ludźmi. Jeśli w to zainwestujemy to nam się wolontariat "opłaci".
- U nas efekty przyniosło stworzenie platformy rekrutacyjnej, tak by wolontariat był dla wolontariusza jak najbardziej przystępny, by proces angażowania się nie zniechęcał. To było konkretne narzędzie, w które dobrze było zainwestować - mówi Aleksandra Sztajerwald
Sylwia Bielicka: Dobra inwestycja to taka, która do nas wraca. Najwięcej inwestujemy czasu i energii. Aby nasze wysiłki nie zostały niezauważone dobrą inwestycją jest promowanie wolontariatu, w naszym przypadku np. charakterystyczne czerwone koszulki ochotników, które stały się symbolem wolontariuszy Muzeum.
- Dzięki działaniom promocyjnym, takim jak korzystanie z serwisów www.ochotnicy.waw.pl oraz www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl, dużo osób się do nas zgłosiło. Dało to również efekty w postaci wiedzy, świadomości w środowisku lokalnym, o tym co to jest wolontariat i że nasz OPS jest miejscem gdzie można go realizować – dodała Katarzyna Kulik – Cała.

1 2 2 4 

W tym dniu odbył się również finał dwóch całorocznych konkursów „Pokaż się z dobrej strony” i „Koordynator wolontariatu”. Celem konkursu „Pokaż się z dobrej strony” jest promowanie bardzo dobrych ofert kierowanych do wolontariuszy za pomocą Miejskiego Portalu Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl. Konkurs miał uzmysłowić osobom odpowiedzialnym za współpracę z wolontariuszami jak ważnym elementem jest skuteczna rekrutacja ochotników.

Wyróżnienia za najlepsze oferty w 2018 roku w konkursie "Pokaż się z dobrej strony" otrzymali: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”, Muzeum Warszawy, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Fundacja Animacja, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata. A na podium stanęli:

III miejsce 
Stowarzyszenie Kreatywni 50+
,
którego ogłoszenie było we wszystkich punktach starannie i konkretnie opisane. Na docenienie zasługuje fakt skierowania i dopasowania oferty do konkretnej grupy wiekowej (młodzież oraz seniorzy) pokazując wartość integracji międzypokoleniowej. Na docenienie zasługują wymienione korzyści z zaangażowania, zwłaszcza możliwość rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

II miejsce
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”
 
doceniona za ciekawy, zachęcający tytuł oferty, klarownie przedstawiony projekt podobnie jak wymagania wobec kandydatów. Zwracające uwagę są także wymienione korzyści z zaangażowania, zwłaszcza możliwość rozwoju własnych pasji w wolontariacie długofalowym.

I miejsce 
Fundacja AVALON
– Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
której zwycięska oferta została wyróżniona za entuzjastyczny, zachęcający język, różnorodny zakres zadań wolontariusza: od pomocy technicznej przy przygotowaniu imprezy, przez pomoc w organizacji zawodów, po bezpośrednie asystowanie zawodnikom. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja atrakcji po zakończonym wydarzeniu, integrująca grupę wolontariuszy oraz wolontariuszy z organizacją.

20 23  

Kulminacyjnym punktem wydarzenia było ogłoszenie zwycięzców i wyróżnionych konkursu na Koordynatora Wolontariatu Roku 2018. Wśród nadesłanych kandydatur, które zgłaszali zarówno wolontariusze, współpracownicy, jak i przełożeni koordynatorów, znalazło się wiele inspirujących i pełnych zapału postaci! Poza uhonorowaniem I, II oraz III miejsca, w tym roku w konkursie wyróżniona została także dwójka rozpoczynających współpracę z ochotnikami koordynatorek, które działają z najstarszymi i najmłodszymi wolontariuszami w Warszawie. Wyróżnienia zdobyły: 

Pani Maria Kutna ze Szkoły Podstawowej nr 340, która już drugi rok prowadzi Szkolny Klub Wolontariatu „Z potrzeby wielu serc”, w który zaangażowała nie tylko dzieci z najmłodszych klas, ale również ich rodziców, dzięki czemu idea bezinteresownej pomocy nabiera jeszcze większej wiarygodności. 

Pani Anna Kucharczyk z Dzielnicowej Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła, która od 1,5 roku zaraża seniorów ideą wolontariatu. Zorganizowała grupę ochotników we współpracy z dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Świeci przykładem dzięki czemu jej pionierska praca skutkuje wzrostem liczby stałych wolontariuszy.

Na najwyższych miejscach podium stanęły:

III miejsce
Pani Magdalena Piotrowska Koordynatorka wolontariatu w Fundacji Ronalda McDonalda, koordynująca Program Pokoi Rodzinnych w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ze słów zawartych w formularzu zgłoszeniowym wprost bije entuzjazm, którym koordynatorka zaraża wolontariuszy. Pani Magdalena doskonale organizuje pracę fundacyjnych ochotników. Pomaga, wspiera, zarządza, czyni działania wolontariuszy bardziej efektywnymi. Docenia pracę każdego, wiedząc, że czasami jedna godzina wolontariatu w miesiącu dla jednej osoby, wymaga większej samodyscypliny niż kilkanaście godzin w miesiącu kogoś innego. 3 lata temu zaczynała budowę zespołu wolontariuszy od zera. Dziś jest ich ponad 400. 

II miejsce
Pani Katarzyna Osior – Szot Koordynatorka Wolontariatu w Centrum Myśli Jana Pawła II
Dzięki pracy pani Katarzyny wolontariat staje się jednym z filarów Centrum Myśli Jana Pawła II. O wolontariacie myśli strategicznie i długofalowo. Buduje sieć liderów, którym umie oddać inicjatywę, cały czas ich przy tym wspierając. Wolontariusze mają wpływ na wydarzenia organizowane przez instytucję, w której działają. Szuka nowych rozwiązań, podejmuje odważne decyzje, a w tym wszystkim nie zapomina o szacunku do człowieka.

I miejsce
Pani Magdalena Rębecka od 8 lat Koordynatorka wolontariatu Młodzi Wolontariusze SZANSY Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA w Oddziale Terenowym Warszawa Ochota 
Lista zasług laureatki jest bardzo długa: oprócz zalet organizacyjnych i relacyjnych pani Magdalena organizuje szkolenia dedykowane grupom wolontariuszy zgodne z ich zainteresowaniami, podnosząc tym samym ich kompetencje i przeciwdziałając wypaleniu. W przypadku sytuacji trudnych reaguje natychmiast organizując superwizje, wsparcie psychologa. 
Oto jedna z wypowiedzi wolontariusza na temat Pani Magdaleny: Jest to osoba posiadająca boski dar łączenia ludzi. Dzięki niej istnieje cały kolektyw wolontarystyczny SZANSY zrzeszający (…) wolontariuszy o wyrazistych charakterach, które za jej sprawą potrafią wspólnie działać. Pełna pomysłów, organizacji i zapału do działania. A to wszystko z uśmiechem na twarzy.

25 26

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy wytrwałości, pasji i inspirującej postawy! Cieszymy się, że Warszawa może sie pochwalić takimi organizatorami i koordynatorami wolontariatu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za ten wspólny, wyjątkowy dzień i zapraszamy do dalszych spotkań w branżowym gronie.

17 19 18 28 29  

Zdjęcia: Adrian Zarzycki

Dzień Koordynatora Wolontariatu został zorganizowany we współpracy Miasta Stołecznego Warszawa i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, jako część działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”.