Czas mija szybciej niż można by przypuszczać. W programie rozwoju wolontariatu w domach pomocy społecznej przekroczyliśmy już półmetek, choć jeszcze wiele przed nami. Najpierw jednak krótka relacja z tego, co już udało się zrobić.

Wszystkie Domy Pomocy Społecznej, które od maja 2018 r. uczestniczą w pilotażowym programie idą wspólną drogą, choć uwzględniającą ich odrębne charaktery jako placówek. Rozpoczęliśmy od organizacji spotkania z Dyrektorami DPS "Syrena", Centrum Alzheimera, DPS "Pod Brzozami", aby przedstawić założenia programu, poznać specyfikę i potrzeby każdego miejsca oraz uzyskać akceptację dla planowanych działań.

Kolejnym etapem były szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, które odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Ku naszej radości liczba uczestników była większa niż pierwotnie zakładaliśmy. Cztery moduły: formalno-prawny, rekrutacja, planowanie działań, współpraca ze środowiskiem lokalnym, dały koordynatorom wiedzę z zakresu tworzenia dokumentów, kreowania i realizacji strategii rozwoju wolontariatu, rekrutacji, korzystania z nowych technologii. Szkolenie było też przestrzenią do poznania się, nawiązania relacji i wzajemnego czerpania pomysłów. Szkolenia odbyli również pracownicy Domów Pomocy Społecznej. Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na trzy kwestie: potrzeby instytucji, obawy pracowników i korzyści wynikające z organizacji wolontariatu w Placówkach.

2 00

1 0


Po cyklu szkoleń dla koordynatorów wolontariatu i personelu DPS-ów, rozpoczęliśmy organizację międzypokoleniowych Festynów pod hasłem "Poznajmy się!'. Wydarzenia pokazały przyjazne oblicza placówek i zachęciły do wolontariatu na rzecz mieszkających w nich Seniorów.

Teraz działamy dalej: jesteśmy w trakcie czterech spotkań branżowych, których celem jest poznanie dobrych przykładów instytucji, które organizują wolontariat w Warszawie. Poza tym organizujemy spotkania sieciujące – czyli integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy koordynatorami. Każdy DPS przygotowuje spotkania – integrację międzypokoleniową wykorzystując kontakty nawiązane w czasie Festynów. Ponadto wspólnie ze swoim tutorem pracuje nad indywidualnym planem rozwoju wolontariatu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! Wkrótce wszystkie Domy Pomocy Społecznej rozpoczną rekrutację ochotników. Już dziś poznajcie oferty wolontariatu w DPS "Pod Brzozami" i Centrum Alzheimera

 

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej jest efektem współpracy projektu Ochotnicy warszawscy, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.


Dowiedz się więcej o specyfice wolontariatu w domach pomocy społecznej z naszych tekstów: