Właśnie rozpoczęliśmy zapisy na bezpłatne szkolenia, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne i webinaria na temat wolontariatu szkolnego w ramach programu "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole". Spotkania będą miały charakter praktyczny i prowadzone będą aktywnymi metodami przez doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów. 

Do udziału w programie "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole" zapraszamy nauczycielki i nauczycieli chcących rozwinąć konkretne umiejętności, zdobyć wiedzę przydatną w pracy opiekuna/opiekunki wolontariatu szkolnego, a także poznać inspiracje i dobre praktyki. W ramach oferty przewidujemy:

 • szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów dotyczące formalnych i prawnych aspektów wolontariatu szkolnego,
 • warsztaty poświęcone budowaniu prężnie działającego, uczącego i rozwojowego wolontariatu szkolnego,
 • spotkania tematyczne z ekspertami dotyczące nowych tendencji oraz dobrych praktyk w konkretnych obszarach wolontariatu
 • comiesięczne seminaria z wolontariatem szkolnym,
 • wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach, które są otwarte na współpracę z młodymi wolontariuszami,
 • webinaria dla nauczycieli.

Poniżej znajdziesz opisy bezpłatnych wydarzeń organizowanych od października do grudnia 2018. Możesz od razu zgłosić się na dowolną liczbę wydarzeń lub, jeśli nie chcesz od razu deklarować udziału w kilku spotkaniach, wysyłać zgłoszenia na poszczególne szkolenia. Część warsztatów ma ograniczoną liczbę miejsc - w tym przypadku decydujący będzie termin wysłania zgłoszenia. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby wydarzeń, w których można wziąć udział – uczestnicy mogą zgłaszać się na pojedyncze spotkania lub wziąć udział w całym cyklu. Link do formularza zgłoszeniowego: tutaj.


Wolontariat szkolny: nowe rozdanie. Zaplanuj rok rozwoju wolontariatu

18.10 (czwartek), godz. 16.00-17.30
Menora, pl. Grzybowski 2

Typ wydarzenia: cykliczne seminaria z wolontariatem

Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym to okazja do rozpoczęcia nowego roku szkolnego z wolontariatem. W programie m.in. prezentacja wniosków i dobrych praktyk związanych z rozwijaniem wolontariatu w szkole, połączona z otwartą rozmową o jego mocnych stronach i obszarach wymagających wsparcia. Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • dowiesz się, jakie są rekomendacje ekspertów oraz praktyków zajmujących się wolontariatem szkolnym,
 • poznasz możliwości wspierania wolontariatu w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi nauczycielami i nauczycielkami.

Prowadzenie: Małgorzata Leszko, trenerka i koordynatorka programów edukacyjnych skierowanych do szkół, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej


Wolontariat wokół pamięci i historii. Inspiracje i rekomendacje

23.10 (wtorek), godz. 16.00-18.00

Typ wydarzenia: spotkanie tematyczne

Pomysły i dobre praktyki związane z wolontariatem wokół historii i pamięci, także w kontekście obchodów odzyskania niepodległości Polski. Spotkanie będzie miało formę dyskusji z „bankiem pomysłów” i wymianą doświadczeń. Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poznasz inspirujące pomysły oraz możliwości udziału młodzieży w działaniach wolontariackich i społecznych wokół historii i pamięci,
 • nawiążesz kontakty z instytucjami, które prowadzą wolontariat młodzieżowy wokół tych tematów,
 • dowiesz się, na co zwracać uwagę, angażując się z młodzieżą w wolontariat skupiony na przeszłości,
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi nauczycielami i nauczycielkami.

Eksperci: Tomasz Piątek (Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, działania lokalne wokół obchodów niepodległości), Joanna Garsztka (wolontariat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Agnieszka Kaczmarczyk (Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii)

Prowadzenie: Maria Pawlak, ekspertka, historyczka i przewodniczka związana z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, Domem Spotkań z Historią w Warszawie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


Wolontariat naprawdę uczniowski: partycypacja i decyzyjność młodzieży

9.11 (piątek), godz. 10.00-13.30
Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz sprawdzone sposoby zwiększania zaangażowania młodzieży i motywowania uczniów w wolontariacie,
 • poznasz metody zwiększania decyzyjności uczniów i ich samodzielności w działaniach wolontariackich,
 • dowiesz się, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb i zasobów młodych wolontariuszy oraz jak zaplanować wolontariat zgodny z wynikami diagnozy.

Prowadzenie: Michał Tragarz, trener i koordynator programów edukacyjnych skierowanych do samorządów uczniowskich, m.in. Szkoła Demokracji z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej


10 pomysłów na atrakcyjny i aktywny dzień wolontariusza w szkole

12.11 (poniedziałek), godz. 16.00-17.30

Typ wydarzenia: cykliczne seminaria z wolontariatem

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poznasz dobre praktyki organizacji obchodów, które będą atrakcyjne dla uczniów i dalekie od konwencji szkolnej akademii , a jednocześnie uczące,
 • poznasz pomysły na promocję idei wolontariatu w szkole oraz wzmacnianie tożsamości wolontariuszy,
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi szkołami.

Rozwijanie kompetencji i uczenie się w działaniach wolontariackich w szkole

13.11 (wtorek), godz. 10.00-13.30
Stowarzyszenie BORIS, Warecka 4/6

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiesz się, jak wolontariat może wspierać rozwijanie umiejętności kluczowych,
 • poznasz narzędzia i techniki wspierania autorefleksji uczniów,
 • dowiesz się, jak współpracować z doradcami zawodowymi w szkołach, by wolontariat był elementem planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów.

Prowadzenie: Marta Brzezińska-Hubert, ekspertka i trenerka, mentorka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej


Jak zorganizować wolontariat? Prawne i formalne aspekty wolontariatu szkolnego

26.11 (poniedziałek), godz. 10.00-16.00

Typ wydarzenia: szkolenie formalno-prawne dla nauczycieli

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • zdobędziesz podstawowe informacje o organizacji wolontariatu z punktu widzenia prawa oświatowego,
 • dowiesz się, jak jako dyrektor/dyrektorka możesz wspierać systemowy rozwój wolontariatu i osoby odpowiedzialne za opiekę nad wolontariatem,
 • poznasz dobre praktyki organizacyjne z zakresu wolontariatu i wzory dokumentów,
 • przeprowadzisz diagnozę potencjałów i barier rozwoju wolontariatu w swojej szkole.

Prowadzenie: Sylwia Żmijewska, Greta Droździel-Papuga


Jak zorganizować wolontariat? Prawne i formalne aspekty wolontariatu szkolnego

29.11 (czwartek), godz. 10.00-16.00

Typ wydarzenia: szkolenie formalno-prawne dla dyrektorów

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz dobre praktyki organizacyjne z zakresu wolontariatu i wzory dokumentów,
 • dowiesz się, jak krok po kroku zorganizować wolontariat: założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego pracę
 • poznasz rozwiązania typowych problemów prawno-organizacyjnych wolontariatu szkolnego (umowy wolontariackie, zgody rodziców, współpraca z instytucjami, punkty na świadectwie)
 • przeprowadzisz diagnozę potencjałów i barier rozwoju wolontariatu w swojej szkole.

Prowadzenie: Sylwia Żmijewska, Greta Droździel-Papuga


Budowanie zespołu i wspieranie pracy grupy wolontariackiej

6.12 (czwartek), godz. 10.00-13.30

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne

Dzięki udziałowi w warsztatach:

 • poznasz narzędzia wspierania wolontariuszy na różnych etapach procesu grupowego,
 • dowiesz się, jak budować zespół i wzmacniać umiejętności współpracy w ramach wolontariatu,
 • poznasz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w grupie i motywowania grupy.

Prowadzenie: Malina Baranowska-Janusz, trenerka i psycholożka międzykulturowa


Mądra akcja... czyli jaka? Przepis na wolontariackie działania akcyjne

12.12 (środa), godz. 16.00-17.30

Typ wydarzenia: cykliczne seminaria z wolontariatem

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poznasz korzyści i trudności związane z organizacją wydarzeń akcyjnych w ramach wolontariatu,
 • otrzymasz „przepis” na akcję wolontariacką, która rozwija kompetencje i wrażliwość młodzieży, wynika z potrzeb lokalnych, jest skuteczna i etyczna,
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi opiekunami wolontariatu.

Prowadzenie: Marta Brzezinska-Hubert, ekspertka i trenerka, mentorka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej


 

W razie pytań dotyczących powyższej oferty prosimy o kontakt z Koordynatorką z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej - Małgorzatą Leszko Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zapisy na warsztaty, szkolenia i spotkania są przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy.

 


Program „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program współfinansuje m.st. Warszawa. Program mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz projekcie "Ochotnicy warszawscy".