28 czerwca br. Centrum Myśli Jana Pawła II oficjalnie zamknęło rok akademicki 2017/2018 w Inkubatorze Miłosierdzia – papieskim wolontariacie studenckim. Był to czas obfitujący w wiele wyzwań i projektów – zarówno tych cyklicznych, jak i organizowanych po raz pierwszy.

Już od 10 lat, czyli od momentu założenia Inkubatora Miłosierdzia, cel jego funkcjonowania pozostaje niezmienny: kluczowa jest inspiracja nauką Jana Pawła II o „nowej wyobraźni miłosierdzia” i praca zespołowa. Podstawą działania Inkubatora są cztery grupy wolontariatu, prowadzone przez liderów młodzieżowych: „Podziel się talentem” (udzielanie korepetycji młodszym stypendystom), „Praca z dziećmi” (prowadzenie zajęć w ogniskach wychowawczych), „Domy dziecka” (prowadzenie zajęć w domach dziecka) i „Praca z seniorami” (spotkania z pacjentami hospicjów i seniorami w domach pomocy społecznej).

cmjp2konf 61
W gronie wolontariuszy Inkubatora Miłosierdzia jest ponad 50 osób – głównie studentów, ale też i licealistów. Na działalność wolontariacką przeznaczają oni średnio 5 godzin miesięcznie, gdy jednak przygotowują projekty, liczba ta wzrasta nawet czterokrotnie! 

Oprócz regularnego wolontariatu w ośrodkach członkowie Inkubatora Miłosierdzia zrealizowali 13 projektów społecznych:
• wolontariusze grupy „Praca z seniorami” zorganizowali w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” spotkanie z seniorami pt. „Opowiedz młodym o swojej młodości”;
• wolontariusze grupy „Domy dziecka” przygotowali: Dzień Zabaw w filii Ośrodka „Koło” przy ul. Nowowiejskiej, Dzień Sportu w filii Ośrodka Koło przy ul. Ogrodowej, Dzień Dziecka dla dzieci z Ośrodka „Koło”;
• wolontariusze grupy „Praca z dziećmi” przeprowadzili: Dzień Integracji w Ognisku Muranów, 60-lecie Ogniska Muranów (pomoc organizacyjna), spotkanie wigilijne w Ognisku Muranów, Dzień Integracji w Ognisku Grochów, warsztaty taneczne w Ognisku Grochów, warsztaty fireshow w Ognisku Grochów, piknik rodzinny w Ognisku Grochów, Korowód Ognisk z Ogniskiem Muranów, grę terenową „100 lat Niepodległej Polski” dla Ogniska Muranów i Ogniska Grochów.

Bardzo ważnym elementem pracy były obchody 10-lecia Inkubatora Miłosierdzia (18 i 19 maja 2018 r.), które w tym roku połączyliśmy ze świętem wolontariatu młodzieżowego w Centrum Myśli Jana Pawła II: konferencją o wolontariacie młodzieżowym i dniem warsztatów rozwojowych dla wolontariuszy. Z zaproszeniem na te wydarzenia dotarliśmy do koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury, szkołach, bibliotekach, domach kultury, miejscach aktywności lokalnej i innych placówkach, które współpracują z młodzieżą w wolontariacie. 

cmjp2konf 35cmjp2konf 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W ramach święta wolontariatu młodzieżowego 18 maja 2018 roku odbyły się następujące panele dyskusyjne:

Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy, prelegenci: Karolina Dudek-Rączka (Centrum Komunikacji Społecznej), Maria Jankowska (Centrum Myśli Jana Pawła II);

Wolontariat młodzieżowy – specyfika, szanse i zagrożenia, prelegenci: Katarzyna Kucharska (Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW), Małgorzata Leszko (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Katarzyna Osior-Szot (Centrum Myśli Jana Pawła II);

Metody pracy wolontariackiej z młodzieżą – dobre praktyki, prelegenci: Agnieszka Kaczmarczyk (Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii), Mariusz Sękowski (Młodzieżowa Drużyna Ratownicza przy Szkole Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów);

Dlaczego pomagamy i jak robić to dobrze?, prelegenci: Monika Bełdowska (Centrum Wolontariatu), Hanna Przybińska (Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko „Muranów”), Michał Łuczewski (Centrum Myśli Jana Pawła II);

Różne odcienie wolontariatu, prelegenci: Justyna Dalasińska (Wolontariat Misyjny Salvator), Dorota Kaczmarek (Schronisko Na Paluchu, Grupa Lokalna Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!), Kacper Mierzyński (Młodzieżowa Drużyna Ratownicza przy Szkole Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów), Faustyna Nawrocka (Festiwal Nowe Epifanie, Centrum Myśli Jana Pawła II), Patryk Kukla (Inkubator Miłosierdzia, Centrum Myśli Jana Pawła II).

cmjp2konf 53

cmjp2konf 52cmjp2konf 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po konferencji wolontariusze i absolwenci Inkubatora Miłosierdzia spotkali się w Centrum Myśli Jana Pawła II na uroczystym bankiecie z okazji 10. rocznicy istnienia Inkubatora. Spotkanie stało się wspaniałą okazją do podsumowania dziesięcioletniej działalności Inkubatora oraz do wymiany doświadczeń między dawnymi i obecnymi wolontariuszami. Był czas na wspólne wspominanie, oglądanie archiwalnych zdjęć i filmów, zrobienie nowych zdjęć i zjedzenie urodzinowego tortu przy uroczystym toaście. Dużą popularnością cieszyła się także część nieoficjalna, podczas której zainicjowano wspólne tańczenie belgijki.

W sobotę 19 maja wolontariusze wzięli udział w darmowych i ogólnodostępnych warsztatach z: zarządzania kompetencjami, poznawania Warszawy od strony zaangażowanego mieszkańca, użycia metody design thinking w wolontariacie i komunikacji w trudnych sytuacjach w pracy wolontariusza.

Partnerem 10-lecia Inkubatora Miłosierdzia i święta wolontariatu młodzieżowego w Centrum Myśli Jana Pawła II było Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wraz z Ochotnikami Warszawskimi.

Relacja z wydarzenia:

Źródło zdjęć i tekst: Centrum Myśli Jana Pawła II