Rozpoczeliśmy działania wspierające rozwój i popularyzację wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej! Program dedykowany placówkom opiekuńczo-leczniczym zapewnia przygotowanie koordynatorów wolontariatu i personelu do pracy z ochotnikami i lokalną społecznością!

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach pomocy społecznej (DPS) jest efektem współpracy projektu Ochotnicy warszawscy, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenia Centrum WolontariatuW pilotażowym działaniu biorą udział trzy placówki: Centrum Alzheimera, DPS "Syrena", DPS "Pod Brzozami". Program włącza cały zespół pracowników do tworzenia wewnętrznych programu wolontariatu dla każdego DPS. Dzięki temu wolontariat może stać się zmianą kultury organizacyjnej instytucji, a nie zadaniem jednego pracownika.

IMG 20180718 140528 11

11 i 18 lipca br. w siedzibie Centrum Wolontariatu odbyły się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu DPS, które dotyczyły planowania i organizacji pracy ochotników. Spotkania przeprowadzili Katarzyna Kulik i Dariusz Piotrowski. Wśród poruszanych tematów znalazły się takie zagadnienia jak: 

  • Formalno-prawne aspekty organizacji wolontariatu
  • Nadzieje i obawy zawiązane z byciem koordynatorem
  • Kroki wprowadzania wolontariatu do organizacji
  • Analiza szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem wolontariatu
  • Ważni gracze – rola poszczególnych osób z organizacji we wprowadzaniu wolontariatu
  • Rola i zadania koordynatora wolontariatu
  • Planowanie programu wolontariackiego - diagnoza potrzeb
  • Planowanie działań wolontariuszy
  • Regulamin wolontariatu
  • Plan pierwszych działań

IMG 9872IMG 9869
IMG 9868IMG 9874

Większość placówek biorących udział w programie dopiero teraz rozpoczyna współpracę z ochotnikami. Spotkania pozwoliły na wymianę doświadczeń i intergarcję środowiska koordynatorów wolontariatu. Działanie przebiegło w bardzo twórczej atmosferze, stanowiło motywację i impuls do dalszego działania!

Już dziś zapraszamy Was do udziału w Piknikach Wolontariackich, które będą okazją do poznania i rozmowy na temat wolontariatu na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej w Warszawie. Wydarzenia odbędą się: 25 sierpnia br. w DPS "Syrena" (Wola), 8 września br. DPS "Pod Brzozami" (Białołęka) oraz 22 września br. w Centrum Alzheimera (Mokotów). 

 

Zapraszamy do śledzenia bieżącej relacji z kolejnych etapów programu poprzez aktualności oraz profil Ochotników warszawskich na FB!
Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.