Od początku tego roku wspieramy warszawskie domy kultury w rozwijaniu wolontariatu. W efekcie kilku miesięcy pracy w kolejnych miejskich placówkach uruchamiane są pierwsze działania promujące wolontariat i pierwsze akcje z udziałem wolontariuszy.

W czerwcu przedstawiciele domów kultury spotkali się na kolejnym szkoleniu, podczas którego przygotowywali się do współpracy z wolontariuszami. Tym razem pracownicy jednostek kultury spotkali się w Domu Kultury KADR. Podczas tego szkolenia grupa zastanawiała się na tym jak poznać potrzeby i motywacje wolontariuszy oraz jak na nie odpowiadać, jak dobrze przyjąć ochotników w instytucji oraz jak zorganizować pracę wolontariuszy w domu kultury. Bardzo cenną inspiracją było spotkanie z Katarzyną Kieszek z PORT Warszawa - Towarzystwo Nasz Dom, która opowiadała o swoim wieloletnim doświadczeniu w koordynowaniu wolontariatem. Cały warsztat dał uczestnikom i uczestniczkom solidną podstawę do uruchomienia wolontariatu w swoich domach kultury.

f

Każdy dom kultury uczestniczący w praogramie opracuje i wdroży własny pomysł na wolontariat. W placówkach zostanie zaangażowana w roli wolontariuszy młodzież, seniorzy, powstanie wolontariat akcyjny czy adresowany do osób z niepełnosprawnościami. Niektóre domy kultury chcą włączyć wolontariuszy do obsługi mediów społecznościowych i współtworzenia koncepcji na promocję wydarzeń i stałej oferty instytucji. Wachlarz pomysłów jest bardzo bogaty!

Chociaż większość placówek dopiero teraz rozpoczęła swoją przygodę z wolontariatem, to już kilka z nich zaczęło testować w praktyce wiedzę, którą uzyskały w ramach szkoleń! Domy kultury opracowały już ogłoszenia o naborze wolontariuszy, przystąpiły do prowadzenia działań promujących wolontariat u siebie, a także podpisują porozumienia o współpracy z pierwszymi wolontariuszami.

Niektóre domy kultury już w wakacje włączą wolontariuszy do swoich działań. Ochotnicy będą oni uczestniczyli m.in. w projektowaniu zabaw podwórkowych, organizacji warsztatów dla dzieci i innych akcji piknikowo-animacyjnych na terenach poszczególnych dzielnic.

h

Życzymy wszystkim domom kultury jak najwięcej energii do dalszego wzmacniania wolontariatu w swoich instytucjach!

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury jest efektem współpracy projektu Ochotnicy warszawscy, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz Fundacji Szkoła Liderów.