W programie rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych tworzymy okazję do tego, żeby wolontariusze, dzięki swoim różnorodnym kompetencjom, wspierali realizację ich misji.

Misją stołecznych bibliotek, oprócz promocji czytelnictwa, jest oferowanie mieszkańcom Warszawy równego, darmowego dostępu do kultury, dostarczenie wiarygodnej i użytecznej informacji, oraz tworzenie przestrzeni do spotkania i integracji mieszkańców. W tych wszystkich obszarach działają wolontariusze, współtworząc tym samym program i ofertę bibliotek.

Na kwietniowym spotkaniu bibliotekarzy i bibliotekarek uczestniczących w I edycji Programu zrobiliśmy przegląd zadań, jakich podejmują się wolontariusze. Ochotnicy pomagają w codziennej pracy bibliotekarza: stemplowaniu, czyszczeniu książek, naprawianiu ich, naklejaniu kodów. Szczególnie w małych placówkach to wsparcie jest szczególnie cenne. Ponadto, warszawscy wolontariusze biblioteczni wzbogacają ofertę edukacyjną placówek: samodzielnie prowadzą zajęcia z dziećmi albo służą bibliotekarzom pomocą w ich przygotowaniu. Wolontariusze z pasją i oddaniem dzielą się swoimi kompetencjami udzielając korepetycji oraz prowadząc lektoraty. Przykładem może być biblioteka, w której zaangażowany ochotnik prowadzi zajęcia historyczne dla młodzieży.

DSC08623


W realizacji misji bibliotek, jaką jest dostarczanie użytecznej, praktycznej wiedzy, pomagają wolontariusze specjaliści – prawnicy, podróżnicy, informatycy, eksperci od zaawansowanych funkcji programów takich jak Excel. Bibliotekarze włączają ochotników do różnorodnych działań związanych z promocją czytelnictwa: ochotnicy noszą książki do domów osobom, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się, czytają dzieciom bajki oraz organizują wieczory poetyckie.

Swoje miejsce w bibliotekach znajdują także osoby o zdolnościach technicznych – jedna z warszawskich bibliotek może liczyć na wsparcie wolontariusza – złotej rączki. To sąsiad, na którym można polegać w razie konieczności dokonania drobnych napraw. Nie mniej chętnie wolontariusze dbają także o zieleń wokół biblioteki. Ochotnicy dzielą się swoim czasem także w czasie większych imprez, w których uczestniczą biblioteki: pomagają prowadzić zajęcia, stoiska, np.: w czasie „Nocy Bibliotek”.

DSC08618


Wolontariat jest jednym z ważnych wymiarów profesjonalizmu bibliotek oraz skutecznie wspiera realizację ich misji w społeczności lokalnej (porównaj, wytyczne IFLA -The International Federation of Library Associations and Institutions) otwierając biblioteki na mieszkańców. W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” w 2018 roku 25 stołecznych biblioteki uczestniczy w dedykowanym im programie kompleksowego wsparcia rozwoju wolontariatu, celem którego jest przekazanie instytucjom wiedzy na temat organizowania wolontariatu i przygotowanie do współpracy z ochotnikami.


Dowiedz się więcej o specyfice wolontariatu w bibliotekach w naszych innych tekstach:

 Sprawdź aktualne oferty bibliotek, które poszukują wolontariuszy! Kliknij tu i wybierz kategorię "edukacja" albo "kultura".