Od marca tego roku wspieramy warszawskie domy kultury poprzez dedykowany im program rozwoju wolontariatu. Poprzez organizację wolontariatu, stołeczne domy kultury otwierają się na społeczność lokalną, która może współtworzyć ofertę kulturalną i atmosferę wokół instytucji. Wolontariat jest dla placówek także szansą na wsparcie pracowników i pełniejszą realizację ich misji.

Właśnie zakończył się pierwszy etap naszego autorskiego programu, którego celem było wsparcie instytucji w określeniu funkcji i typu wolontariatu, jaki będzie odpowiadał jej potrzebom. Etap ten miał także na celu przygotowanie placówek do współpracy z wolontariuszami.

6

10

W dniach 12 - 13 kwietnia 2018, w gościnnym wnętrzu Muzeum Powstania Warszawskiego, odbyło się szkolenie „Jak wpisać wolontariat w działania domu kultury?”. Podczas tego spotkania przedstawiciele domów kultury analizowali potrzeby i możliwości swojej placówki w kontekście rozwoju wolontariatu. Próbowali określić wstępne zadania i obszary pracy wolontariuszy, jednocześnie poznając najważniejsze aspekty formalno-prawne (niezbędne do uruchomienia wolontariatu). Częścią szkolenia była również wizyta studyjna, podczas której Muzeum Powstania Warszawskiego zaprezentowało swój sposób na prowadzenie wolontariatu. Uczestnicy programu spotkali się z koordynatorkami wolontariatu oraz wolontariuszami Muzeum.

Kolejnym krokiem były warsztaty przeprowadzone w każdym z domów kultury dla pracowników instytucji. Spotkania te były okazją do rozmowy na temat miejsca wolontariatu w każdej placówce. Zespoły zastanawiały się w jaki sposób wpisać wolontariat w codzienną pracę placówki, tak by wzmacniał on realizację jej misji, a nie stanowił dodatkowe zadanie. Podczas warsztatów pracownicy poszukiwali odpowiedzi na pytania: jakie elementy wolontariatu już są obecne w domu kultury, co wolontariusze mogą wnieść lub już wnoszą do placówek, jakie oczekiwania mają pracownicy wobec potencjalnych ochotników i jakie korzyści mogą zyskać wolontariusze z współpracy z domami kultury.

4

3

W trakcie spotkań nazwano wiele możliwych ścieżek współpracy z wolontariuszami. Pojawiły się pomysły wolontariatu młodzieżowego, wolontariatu akcyjnego (przy różnych wydarzeniach kulturalnych, np. jako wsparcie techniczne), zaangażowania ochotników do wsparcia promocji działań instytucji, jak i długofalowej współpracy z seniorami (jako wolontariuszami dla innych seniorów).

Celem programu jest to, aby każdy dom kultury opracował program wolontariatu dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. W najbliższym czasie każdy z domów kultury opisze wizję wolontariatu dla danej instytucji, aby następnie podjąć pierwsze kroki do jej realizacji!

 

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury jest efektem współpracy projektu Ochotnicy warszawscy, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz Fundacji Szkoła Liderów.