Już w najbliższych dniach w ramach programu „Pomagam – Zyskuje” rozpoczną się bezpłatne kursy specjalistyczne dla wolontariuszy: kurs kierownika i wychowawcy wypoczynku oraz kurs pierwszej pomocy. Ochotnicy będą mogli skorzystać z nich za darmo i jeszcze bardziej wzmocnić swoje kompetencje, a ponadto zyskać ważne uprawnienia bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Program „Pomagam-Zyskuję” jest częścią projektu Ochotnicy warszawscy, a jego bezpośrednim realizatorem jest Fundacja Szkoła Liderów. Program jest realizowany od 2017 roku. Założeniem "Pomagam-Zyskuję" jest zaproszenie wolontariuszek i wolontariuszy współpracujących z warszawskimi organizacjami i instytucjami do korzystania z całorocznej, różnorodnej i bezpłatnej oferty szkoleń i warsztatów.

 

O kursach kierownika wypoczynku, kierownika wychowawcy oraz kursie pierwszej pomocy opowiada hm. Beata Pawełczyńska, instruktorka Chorągwi Stołecznej ZHP.

W 2017 roku miałam przyjemność poprowadzić kilka zajęć na kursach przeznaczonych dla wychowawców i kierowników wypoczynków. Zawsze spotykając się z grupą szkoleniową, zadaję sobie pytanie, dlaczego są tutaj. Piękna pogoda, zieleń rozkwita, a tu cała sala młodych ludzi. Co ich tu przyciągnęło i dlaczego chcą kilka godzin spędzić na niewygodnych krzesłach? Co nimi powoduje? Rok temu było podobnie. Pokój pełen, młodsi i starsi, przedstawiciele różnych grup społecznych, uczniowie, studenci, pracownicy samorządowi, nauczyciele.

Na początku szkoleń zawszezadajemy standardowe pytanie: „Co skłoniło cię do udziału w kursie?”. Odpowiedzi są różne, najczęściej wiążą się z opowieścią o pracy wolontariackie, o pasji, o zamiłowaniach, ale ich podsumowaniem jest zawsze to samo – kursanci chcą wiedzieć więcej, chcą wykonywać swoją wolontariacką pracę jak najlepiej. I chcą zobaczyć, jak robią to inni.

szkolenia ZHP

szkolenia zhp2

Nasz kurs pozwolił uczestnikom wyjść z kursu z odpowiedziami na te i inne pytania. Wielu z nich zdobyło takie informacje, których nie można otrzymać w przekazach internetowych, w książkach czy publikacjach. Niekonwencjonalność zdobywanej wiedzy wynika z tego, że wszyscy uczestnicy ten kurs przeżyli, w praktyce dowiedzieli się, jak skonstruować swój plan działania, aby funkcja, której się podejmują, była wzorowo pełniona.

W przypadku naszego szkolenia jasno i precyzyjnie określone zostały cele, jakie ma ono spełnić. Stanowiły one odzwierciedlenie potrzeb zdiagnozowanych uprzednio wśród potencjalnych uczestników szkolenia. Często to uczestnicy kursu decydowali o jego przebiegu. Zadawane pytania, prośby o rozszerzenie informacji powodowały, że każdy moduł szkoleniowy miał niepowtarzalny przebieg, mimo że treści niezbędne do poszerzenia kompetencji zostały przekazywane. Zadowolenie z takiej formy organizacji warsztatów zostało przekazane w ankiecie ewaluacyjnej. Wyniki tej ankiety wskazywały, że zdecydowanie każdy z kursantów podniósł swoje kwalifikacje. Na pewno zdobył nowe umiejętności praktyczne oraz ulepszył te, które już się posiadał. Poszerzył wiedzę teoretyczną oraz uzyskał możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

Kursanci uświadomili sobie, że podnoszenie kwalifikacji daje możliwość podejmowania coraz większych wyzwań. Kurs pozwolił zapoznać się ze szczegółami pracy wychowawcy na kolonii. Ukazywał różne aspekty pracy, zwracał uwagę na problemy, jakie mogą stanąć przed wychowawcami, a jednocześnie uczył, jak zdobyć autorytet i zainteresowanie wśród dzieci. Przy powadzeniu zajęć ważne było także podanie przykładów z własnego doświadczenia, co uczyło praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Uczestnicy z pewnością zrozumieli, dlaczego bardzo ważne jest to, aby cały czas rozwijać swoje umiejętności oraz podnosić swoje kwalifikacje. Szkolenia to podstawa!

Interesują Cię również inne szkolenia dla wolontariuszy? Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz profilu Ochotników warszawskich w serwisie facebook.

Ochotnicy warszawscy to również oferta wspracia dla organizatorów wolontariatu.


Projekt „Pomagam- Zyskuję” realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.