Wszystkich zainteresowanych organizatorów wolontariatu zapraszamy do korzystania z bezpłatnej infolinii telefonicznej +48 514 777 399

Za jej pośrednictwem możliwe będzie informowanie o aktualnie dostępnej ofercie "Wsparcia organizatorów wolontariatu" (kalendarium wydarzeń), poradnictwo, zachęcanie do włączania się w społeczność ochotników warszawskich. Konsultacja infolinii obejmuje wszystkie działania wspierające aktywność społeczną mieszkańców Warszawy – udzielanie informacji nt. wolontariatu w stolicy. 

 

Bezpłatna infolinia o wolontariacie +48 514 777 399

czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00

 

Działanie „Wsparcie organizatorów wolontariatu” jest realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.