W maju w ramach Dnia Wolontariatu Pracowniczego  zorganizowaliśmy akcję wolontariacką dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i warszawskich firm. Spotkaliśmy się w Parku Kultury i Wypoczynku w Powsinie i wzięliśmy udział w pracach na rzecz tego terenu, czyli min. pielęgnacji zieleni i renowacji obiektów parkowych. W ten sposób aktywnie spędziliśmy jeden z weekendowych dni, robiąc jednocześnie coś lepszego dla naszego miasta.


 

Cała akcja została przeprowadzona w ramach projektu Give and Gain TEST TEST TEST, którego idea narodziła się siedem lat temu Wielkiej Brytanii. Jest to manifestacja społecznego zaangażowania pracodawców oraz przykład włączania  się pracowników w działania na rzecz lokalnych środowisk.

Akcja odbyła się w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” współfinansowanego przez m.st. Warszawa.