Przekazujemy zaproszenie od organizatora - Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Zapraszamy koordynatorów wolontariatu na spotkanie, w czasie którego chcemy podzielić się naszymi refleksjami i usłyszeć Wasze opinie nt. prowadzonych w roku 2017 działań. Wasze zdanie będzie dla nas cennym drogowskazem w kolejnych projektach skierowanych dla organizatorów wolontariatu, którzy rozwijają działania ochotnicze w stolicy. Spotkanie z państwem traktujemy jako rodzaj inwestycji na przyszłość, która powinna przynieść korzyści zarówno dla wzajemnej współpracy koordynatorów wolontariatu jak i społeczności lokalnej. Państwa uwagi pozwolą udoskonalić kolejne oferty wsparcia dla koordynatorów współpracujących z wolontariuszami.
Spotkanie chcemy potraktować jako szczerą refleksję nad dotychczasowymi działaniami w projekcie, na ile udało się odpowiedzieć na Państwa oczekiwania i realne potrzeby. Wasze uwagi pomogą modyfikować planowane działania.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich koordynatorów wolontariatu , którzy brali udział w projekcie podczas szkoleń, debat, spotkań z wolontariatem czy wizyt studyjnych.

Termin i miejsce spotkania:
11 grudnia (poniedziałek) w godzinach 10.00 -13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie
Monika Bełdowska - facylitatorka, coach.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i firm biznesowych. Tworzy i realizuje projekty edukacyjne. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania, rozwoju umiejętności trenerskich i facylitacyjnych. Od wielu lat sama jest wolontariuszką, koordynuje pracę wolontariuszy.

Zgłoszenie na spotkanie
Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 10 grudnia br. wypełniając formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflg1RagWUWUkEVtO9-96CY0PWk80Ncy4ZvrZ59vvAgk5fCIA/viewform

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.