Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza na ostatnie w projekcie szkolenie adresowane do warszawskich koordynatorów wolontariatu w Warszawie. Dowiemy się czy współpraca z wolontariuszami z biznesu różni się od współpracy z wolontariuszami „niekorporacyjnymi”. Przejdziemy ścieżkę dotarcia do potencjalnych wolontariuszy w biznesie, poznamy kryteria wyboru beneficjentów, jak ustalać budżet, jak dotrzeć do sponsora, jak mierzyć efekty wolontariatu.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy z m.in. organizacji pozarządowych, placówek publicznych – podmiotów, które kierują pracą wolontariuszy, a jednocześnie chcą dowiedzieć się czy znaczenie wolontariatu pracowniczego może mieć wpływ na podniesienie motywacji, wzrost kompetencji i satysfakcji z pracy oraz integrację z zespołem?

Termin i miejsce szkolenia: 12 grudnia (wtorek) w godzinach 17.00 -21.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie: Agnieszka Krajnik - koordynator ds. CSR w Provident Polska. O pięciu lat zajmuje się m.in. koordynacją programu wolontariatu pracowniczego Tak. Pomagam!

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 11 grudnia br. wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.