Informujemy o ogłoszeniu trzech otwartych konkursów ofert, realizowanych w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy":

1. Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie

2. Przygotowanie i prowadzenie miejskiego systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu

3. Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych

 

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert!