28 i 29 listopada Urząd m.st. Warszawy organizował pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą tematyce wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny. Hasłem przewodnim dwudniowej konferencji był „Wolontariat w mieście”.

wolontariat 004

Otwierający konferencję Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy, witając zgromadzonych gości podkreślił znaczenie poruszanego tematu w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzebę rozwijania współpracy na szczeblu ogólnopolskim. – Samorządy nie zdają sobie sprawy, że mają ogromny potencjał, aby wzmacniać aktywność mieszkańców i aby wpływać na jakość ich życia. Samorządy powinny stwarzać takie warunki, aby mieszkańcy mogli odnaleźć swoją drogę w wolontariacie.

W konferencji „Wolontariat w mieście. Wsparcie rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny” wzięło udział ponad 100 osób. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele różnych szczebli samorządu lokalnego oraz członkowie organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu lub wspierających współpracę trzeciego sektora z samorządem lokalnym.

- To wydarzenie to świetna okazja do wymiany doświadczeń i poznania innowacyjnych pomysłów na wsparcie aktywności społecznej mieszkańców. Analogiczne rozwiązania mogą być z powodzeniem realizowane przez inne samorządy, a możliwość współpracy w tym zakresie m.in. z Urzędem m.st. Warszawy i innymi podmiotami i samorządami działającymi w obszarze wolontariatu to kolejna wartość i potencjał tych działań – mówi Marta Dermańska, kierownik projektu „Ochotnicy warszawscy” i dodaje - Dziękujemy wszystkim prelegentom i zgromadzonym gościom za zaangażowanie oraz aktywny udział w konferencji. Podtrzymamy kontakt z uczestnikami i zamierzamy kontynuować organizację podobnych spotkań służących rozwijaniu aktywności wolontariackiej w Polsce.

Podczas paneli z udziałem ekspertów omówiono zagadnienia dotyczące samych założeń leżących u podstaw działań samorządów w tym zakresie, opowiedziano o zaletach włączania mieszkańców w organizację różnorodnych wydarzeń w mieście za pośrednictwem wolontariatu akcyjnego oraz przedstawiono różnorodne narzędzia wsparcia w pracy koordynatorów wolontariatu. Zespół projektu „Ochotnicy warszawscy” przedstawił także założenia autorskich programów rozwoju wolontariatu w instytucjach miejskich, realizowanych pilotażowo w warszawskich bibliotekach. Ciekawym aspektem było także omówienie zagadnienia organizacji wolontariatu pracowniczego przez podmioty administracji publicznej. Urząd m.st. Warszawy jako pierwsza tego typu instytucja przygotował i realizuje program rozwoju wolontariatu dla swoich pracowników.

Konferencja stanowiła okazję do poznania najważniejszych założeń i metod wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny, w tym rozwoju wolontariatu pracowniczego w instytucjach publicznych. Organizatorzy położyli duży nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami wydarzenia, którzy reprezentowali zarówno duże aglomeracje miejskie, mniejsze ośrodki miejskie, a także gminy wiejskie.

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje projekt „Ochotnicy warszawscy”, który jest kompleksowym i innowacyjnym działaniem mającym na celu promocję i systemowe wsparcie rozwoju wolontariatu w stolicy. To innowacyjny projekt w skali całego kraju, inspirowany doświadczeniami innych dużych miast, ale dostosowany do lokalnych potrzeb. Oparty o działania z zakresu komunikacji i promocji, wsparcia organizacji pozarządowych i instytucji – organizatorów wolontariatu oraz działań skierowanych do samych wolontariuszy, wykorzystuje potencjał współpracy partnerów instytucjonalnych, pozarządowych i biznesowych aktywnie działających w mieście.