6 listopada 2017 roku podczas uroczystej Gali XVIII edycji Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego nagrody i wyróżnienia zostały wręczone również laureatom konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Była to już 7 mazowiecka edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Konkurs pokazuje różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy co roku mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.

Kapituła konkursu miała w tym roku trudne zadanie. Musiała wybrać trzech laureatów spośród 57 zgłoszeń. Kapituła zebrała się już 18 października br., jednak wyniki nie były ujawniane, aż do gali konkursu, podczas której zostały ogłoszone.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – Laureaci 2017:

I miejsce – Wolontariusze Zespołu Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej
Grupa istnieje od ponad 25 lat. Założycielki Teresa Urban i Ewa Ways mają ponad 80 lat. Liczy 13 kobiet, głównie emerytek, choć wolontariuszem może zostać każdy. Odwiedzają terminalnie chorych, podopiecznych hospicjum, kilka razy w tygodniu. Każda z wolontariuszek ma na swym koncie tysiące godzin przy łóżku chorego. Mimo to twierdzą, że to nie one pomagają, to chorzy pomagają im czuć się spełnionymi i potrzebnymi.

II miejsce – „Dziewczyny ze Strażackiej” – Grupa wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to placówka resocjalizacyjna – dziewczyny są tu kierowane wyrokiem sądu. Wolontariat daje im szansę, aby poprzez działanie z innymi uczyć się nowych sposobów zachowania, budować empatię, wzmacniać swój potencjał i poczucie własnej wartości. Od 4 lat są wolontariuszkami w Domu Dziecka Niewidomego w Warszawie, gdzie realizując wiele działań, zyskały sympatię i wdzięczność podopiecznych, a same doświadczyły, że przez pomoc innym można pomagać też sobie.

III miejsce – Wolontariusze Działający przy Sierpeckim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie
Grupa liczy około 50 osób - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych. Ich główne działanie to pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym. Kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Wolontariat stwarza im szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany społeczne, zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – wyróżnieni kandydaci 2017:

Zdzisław Wasilewski – członek Legionowskiego Centrum Wolontariatu Seniorów. Bezinteresownie pomaga ludziom już od 27 lat. Dane o potrzebujących pozyskuje z PCK. Przygotowywał i rozwoził ludziom drewno opałowe, robił zakupy, rozdawał jedzenie, robił w domach pranie. Zdarzało się, że miał pod opieka 60 osób. W Legionowie jest rozpoznawany. Nazywają go „Dobrym duchem na rikszy”. W 2016 roku został wyróżniony tytułem Człowieka Roku.

Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie– zaczynało 14 osób, ale liczba członków koła szybko wzrosła do 26 uczniów z klas V i VI. Podejmują działania typowe dla kół wolontariatu udział w ogólnopolskich akcjach, zbiórki, ale czynią to z wielkim zapałem i energią. Dzięki temu angażują całą społeczność szkolną. Dumni są z ostatnio przeprowadzonej zbiórki karmy, której udało się zebrać ponad 700 kg. Ich dewiza to: „Miłość jest jedyną wartością, która się mnoży, kiedy ją dzielimy”.

Patrycja Malinowska – ma 25 lat i jest wolontariuszką w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku. Od 7 miesięcy wspomaga zespół fizjoterapeutów jako masażystka. Jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, jednak nie stanowi to bariery w wykonywaniu codziennych obowiązków.

GALA laureaci

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym, jak również zgłoszonym do konkursu!

 

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu Organizowany jest Przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Tekst: Joanna Malarczyk
Zdjęcie użyczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie