Akademia Liderów 60+ to działanie zainicjowane wspólnie przez Zespół ds. Rozwoju Wolontariatu oraz Zespół Polityki Senioralnej. Celem działania jest wzmocnienie aktywności osób 60+, poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe w realizacji ich autorskich projektów. Seniorzy, prócz eksperckiej wiedzy zdobytej w trakcie przygotowania swoich projektów, otrzymali dofinansowanie na ich realizację. Działanie zakłada również nawiązanie współpracy z partnerami, którzy są, lub planują zostać, organizatorami wolontariatu senioralnego. 

Działanie realizują dwie organizacje pozarządowe - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które w następujący sposób piszą o „Akademii Lidera 60+”: 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Natalia Grzywalska - koordynatorka Akademii Lidera 60+: Warszawskie seniorki i seniorzy są pełni pomysłów i energii do działania. „Akademia Liderów 60+”, była szansą na to, żeby te aktywne osoby wesprzeć w realizacji ich zamierzeń i rozwijaniu pasji! Seniorki i seniorzy, którzy zgłosili się do nas, urzekli nas swoimi projektami. Na początku uczestniczki i uczestnicy przeszli szkolenie na temat tworzenia i realizacji projektów społecznych. Zwieńczeniem dwutygodniowej pracy były samodzielnie przygotowane mikro-projekty. Wszystkie uczestniczki (bo na tym etapie zostały z nami same panie), które zaprezentowały swoje projekty przed komisją, zostały nagrodzone mikro-grantami i w momencie, są w trakcie organizowania zaplanowanych przez siebie działań. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Warsztatu Warszawskiego, gdzie będziemy publikować informacje o przebiegu projektów. 

 thumbnail Uczestnicy AL60 FISE

Uczestnicy Akademii Lidera 60+ FISE
Fot: Zasoby Urzędu m.st. Warszawy

thumbnail FISE Główka pracuje

Projekt "Główka pracuje"  - realizowany w ramach Akademii Lidera 60+ FISE
Fot: Zasoby Urzędu m.st. Warszawy


Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Krystyna Lewkowicz - koordynatorka Akademii Lidera Wolontariatu: Działanie realizowane przez OP UTW ukierunkowane jest na podnoszenie kompetencji liderów prowadzących organizacje pozarządowe oraz tworzenie ścieżek karier wolontariuszy. Fundacja nawiązała współpracę z sześcioma partnerami, reprezentującymi bardzo zróżnicowane obszary działalności senioralnej i doświadczenia wolontariackie. Regranting części dotacji z przeznaczeniem na realizację indywidualnych mikro projektów przez wolontariuszy okazał się bardzo mobilizujący. Ich realizacja jest doskonałą okazją do nabycia kwalifikacji samodzielnego opracowania i prowadzenia projektów. Mimo, iż kwota dotacji jest niewielka (2000,0 zł), to wolontariusze pod okiem mentorów i doradców wyczarowali z nich fantastyczne projekty. Są uniwersalne i mogą służyć jako dobre praktyki dla innych organizacji. Mogą też być wzbogacone o nowe elementy i grupy odbiorców, w wyniku czego mają szanse być rozwijane i w przyszłości zaistnieć jako duże projekty roczne.
Łącznie powstało 12 mikro projektów o bardzo zróżnicowanej tematyce edukacyjnej, aktywizującej, dedykowane seniorom i współpracy międzypokoleniowej.
Tradycją projektu stały się „śniadania czwartkowe”, służące wymianie doświadczeń, integracji, spotkaniom z ekspertami itp. Wszystkie mikro projekty opisane są w „Poradniku Wolontariusza. Dobre praktyki”, który zostanie opublikowany na stronie organizacji www.fundacjaoputw.pl

thumbnail Biblioteka Wawer. Projekt Otwórz szufladę Dziadka2c zajrzyj do kredensu Babci

"Otwórz szufladę Dziadka. Zajrzyj do kredensu Babci” – projekt realizowany w ramach Akademii Lidera 60+  OP UTW
Fot: Zasoby Bibliotek Publicznej w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy


W ramach Akademii Lidera 60+, 24 seniorów realizuje swoje autorskie projekty: 

„Babcia gotuje w wnukami – międzypokoleniowe warsztaty kulinarne”, Galeria Sztuki „5 PIĘTRO” na Służewie, „Aktywność po Grochowsku”, „WITRAŻ – INACZEJ” czyli inne techniki tworzenia witraży, „Obiady dla inteligencji”, „Seniorzy listy piszą…, czyli Poczta Seniora w Dzielnicy Wesoła”, „Główka pracuje”, „Akumulator radości – skuteczne lekarstwo na udane życie”, „Atrakcyjna i zdrowa seniorka”, „Świadoma Amazonka”, „Tańcząc emocje – warsztaty aktywizujące dla seniorów”, „Maluj Jak Mistrzowie – warsztaty plastyczne dla osób 60+”, "Dyżury podatkowo- urzędowe”, „Bank żywności SOS”, „Klub satyry i poezji”, "Warsztaty wiedzy obywatelskiej", „Warsztaty dla wolontariuszy z zakresu pracy z osobami z zespołem chorób otępiennych w tym choroby Alzheimera”, „Bankowość przyjazna Seniorom”, „Senior jako bezpieczny konsument”, „Seniorzy dzieciom, dzieci seniorom”, „Badanie potrzeb seniorów w zakresie usług/produktów bankowych i ubezpieczeniowych”, „Otwórz szufladę Dziadka. Zajrzyj do kredensu Babci”, „Bezcenne cztery minuty”, Wystawa o historii pieniądza i bankowości „Przeszłość to dziś”.

Trzymamy mocno kciuki za Państwa inicjatywy! Gratulujemy pomysłowości! Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji! 

Zaciekawił Was poruszony temat? Zachęcamy także do poznania szczegółów dotyczących programu AKADEMIA LIDERA WOLONTARIATU