Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Koordynator Wolontariatu”

Celem konkursu jest promocja wolontariatu oraz docenienie roli organizatorów wolontariatu – koordynatorów, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają, pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Dotychczas nie było inicjatywy, która honorowałaby takie osoby. Pamiętamy o wolontariuszach, nagradzamy ich, dziękujemy im za pracę, świętujemy wspólnie Dzień Wolontariusza.

Ogłaszając konkurs chcemy uhonorować koordynatorów wolontariatu. Docenić ich codzienną pracę, trud włożony w organizację działań wolontariackich, zaangażowanie i wsparcie jakie oferują ochotnikom.

Mając na uwadze powyższe oraz w trosce o dalszy rozwój wolontariatu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie pt.

KOORDYNATOR WOLONTARIATU

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek koordynatorów, wyjątkowych działań jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych w stolicy, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich koordynatorów wolontariatu działających w Warszawie wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do udziału w konkursie.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Ochotnicy Warszawscy”.

Zgłoszenia (poprzez wypełniony wniosek) może dokonać: grupa min. 3 wolontariuszy lub samodzielnie koordynator wolontariatu (w tym przypadku niezbędne jest potwierdzenie informacji zawartych we wniosku przez min. 3 wolontariuszy). Czas przyjmowania wniosków upływa 22 listopada. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.