W dniu 22 września 2017 roku, w Domu Kultury Kadr, odbyło się trzecie szkolenie realizowane w ramach Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach.

Podczas poprzednich szkoleń (w maju i w lipcu) pracownicy 14 publicznych bibliotek w Warszawie zapoznawali się z tematem wolontariatu, jego sposobem funkcjonowania i organizacji. Ich zadaniem było natomiast małymi krokami, z pomocą trenerek z Fundacji Civis Polonus, wdrożyć wolontariat w swoich placówkach. Zadanie to nie było łatwe, dlatego na każdym ze spotkań bibliotekarki i bibliotekarze mogli wymieniać się doświadczeniami i szukać odpowiedzi na pojawiające się pytania.

IMG 4580

Tym razem spotkanie poświęcone było przede wszystkim otwieraniu bibliotek na młodzieżowych wolontariuszy. Mieliśmy przyjemność gościć specjalistkę z Centrum Edukacji Obywatelskiej – Panią Małgorzatę Leszko, która opowiedziała uczestnikom szkolenia o możliwości współpracy bibliotek ze szkolnymi koła wolontariatu. Pani Małgorzata bardzo jasno i szczegółowo opowiedziała jak funkcjonuje wolontariat szkolny, jakie są jego formy oraz wyjaśniła krok po kroku jak postępować, by pozyskać chętnych uczniów do pomocy w bibliotekach. Pani Małgosia chętnie odpowiadała na wszystkie zadawane jej pytania i zaoferowała pomoc podczas prób zaangażowania wolontariuszy. Pracownicy bibliotek podczas tego spotkania mieli okazję do wymienienia się spostrzeżeniami na temat młodzieży, zaletami współpracy z młodzieżą, ale również swoimi obawami. Podczas piątkowego spotkania uczestnicy szkoleń rozmawiali także o tym, jak utrzymać i motywować wolontariuszy w swoim oddziale, gdzie i jak promować wolontariat.

IMG 4588

Kolejną atrakcją dla uczestników szkolenia było oprowadzenia po Domu Kultury KADR. Pani Hanna Sabat z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem opowiedziała o swojej pracy polegającej na otwieraniu Domu Kultury KADR na społeczność lokalną i o planach rozwoju tego miejsca. Podczas zwiedzania budynku, istniała możliwość obejrzenia poszczególnych sal, które są przeznaczone m. in. do ćwiczeń tańca czy nauki poszczególnych zajęć dla dzieci i starszych.

IMG 4612

IMG 4616

Podczas tego spotkania usłyszeliśmy również o pewnych postępach jakie nastąpiły od poprzedniego spotkania. Jak się okazało cześć z uczestników mogło pochwalić się tym, że udało się im już zrekrutować i rozpocząć współpracę z wolontariuszami, inni natomiast są na etapie poszukiwań i promowania wolontariatu w swojej filii.

Trenerki programu z Fundacji Civis Polonus zaprezentowały uczestnikom liczne projekty i programy realizowane w różnych zakątkach świata, które zachęcały mieszkańców do odwiedzania bibliotek i uczestnictwa w ich działalności.

IMG 4589

Pod koniec października odbędzie się spotkanie, na którym podsumowane zostaną wszystkie działania, które udało się przez czas trwania programu zrobić w bibliotekach. Będzie to ostatnie spotkanie z cyklu Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach, kolejne programy wsparcia koordynatorów wolontariatu w bibliotekach ruszą na początku 2018 roku.

Tekst: Katarzyna Noworolnik